A intrat în practica APIA de reaminti uitucilor care beneficiază de motorină subvenţionată pentru agricultură să se uite la termenul limită până la care sucursala APIA primeşte cereri. Pentru ajutorul de stat prin rambursarea diferenţei de acciză, aferentă trimestrului IV 2012, termenul limită de depunere a cererilor este 31 ianuarie a.c. Ajutorul se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (21 de euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la lucrările mecanizate în agricultură. Potrivit reglementărilor în vigoare, cererea trimestrială nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare. Sancţiunile sunt destul de aspre dacă: * în urma controalelor, beneficiarii au luat ajutorul necuvenit (amendă 20.000 lei şi pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pe 3 ani) * beneficiarul vinde motorina sau o utilizează în alte scopuri (amendă de la 5.000 la 20.000 lei) * se constată că ajutorul a fost acordat beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.