Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Consiliului Jude­ţean, Horia Teodorescu, a prezentat ofi­cial noua conducere a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, res­pec­tiv pe managerul Daniel Negoescu şi pe directorul medical Iulia Florea Răducan.

Dacă din punctul de vedere al noii conduceri politica de sănătate în judeţul Tulcea nu va mai fi aceea de reducere a cheltuielilor, ci de dez­vol­tare şi modernizare a Spitalului Jude­ţean de Urgenţă, cu două priorităţi ma­jore pentru actualul manager, res­pec­­tiv completarea schemei de personal şi modernizarea spitalului, conducerea Consiliului Judeţean Tulcea va pune Sănătatea chiar pe primul loc în obiec­tivele de dezvoltare ale judeţului Tulcea.

Pentru a face uitată această vorbă, cum că „cel mai bun medic din Tulcea este trenul de Bucureşti”, preşedintele Consiliului Judeţean a ţinut să punc­teze principalele obiective ale viitoarei perioade de programare 2014-2020 în materie de finanţări de la Uniunea Europeană.

„Modernizarea Spitalului Jude­ţean de Urgenţă, începută din acest an prin cele două proiecte ce privesc anvelopa­rea clădirii spitalului şi modernizarea secţiei UPU, respectiv consolidarea şi modernizarea secţiei Psihiatrie, va continua şi în urmă­torii ani, astfel încât spitalul din Tulcea să devină unul de referinţă pe plan naţional. Moderniza­rea spita­lului din Măcin va fi o altă prioritate începând cu anul viitor, la fel cum va fi şi realizarea unei reţele de centre de permanenţă în tot judeţul, în acest sens fiind depuse cinci proiecte de finanţare la fondul elveţian de Sănă­tate pentru Sulina, Cerna, Topolog, Isaccea şi Babadag. Pentru oraşele care au avut spitale şi mă refer la Babadag şi Sulina, avem în intenţie realizarea a două centre multi­funcţionale de sănă­tate, iar pentru mediul rural realizarea unei reţele de dispensare care să aco­pere ne­vo­ia accesului populaţiei la me­dicina primară. De asemenea, proiectul privind telemedicina în localităţile izolate din judeţ, iniţiat de domnul ministru Arafat, va conti­nua la fel cum vor continua şi investiţiile în dotarea staţiilor de Ambulanţă şi SMURD din judeţ”, a declarat preşe­dintele Consi­liului Judeţean.