O serie de investiţii vor fi realizate în cadrul siturilor arheologice Enisala, Halmyris – Murighiol și Argamum-Jurilovca. Potrivit unui proiect de Ho­tărâre a Consiliului Judeţean Tulcea, punerea în valoare a patrimoniului turistic şi cultural va fi realizat prin amenajarea şi reabilitarea celor trei situri arheologice.

În cazul Sitului Cetatea Halmyris, investiția se referă la realizarea unui punct de informare turistică cu o zonă expoziţională, grupuri sanitare, con­strucţie de protecţie a bazilicii paleo-creştină, construcţie de protecţie a com­plexului termal, realizarea unui traseu pentru vizitatori prin interme­diul unor rampe şi podine din lemn sus­pendate, circuit de vizitare, sem­na­lizare, parcaje, loc de recreere pentru turişti.

De asemenea, în vecinătatea Cetăţii Argamum – Orgame, urmează să se rea­lizeze un punct de informare turistică cu o zonă expoziţională la care sursa de energie va fi asigurată de panouri fotovoltaice, grupuri sanitare, punct de observare în interiorul tur­nului de strajă, semnalizarea cetăţii, iluminat.

La Cetatea Enisala, investiția se referă la realizarea unui punct de infor­mare turistică cu o zonă expoziţională la care sursa de energie va fi asigurată de panouri fotovoltaice, grupuri sani­ta­re, punct de observare în interiorul turnului de strajă, semnali­zarea cetăţii, iluminat.

Fondurile necesare ar urma să fie obţinute prin Programului Operaţional pentru Pescuit, pe Axa 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimo­niului natural şi cultural al zonei, coordonată de către Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării.

Terenurile vor trece în administrarea ICEM

Potrivit proiectului de hotărâre, terenurile aferente siturilor arheolo­gice Enisala, Halmyris – Murighiol și Argamum-Jurilovca vor trece în administrarea Institutului de Cercetări Eco Muzeale Tulcea, instituție ce ar urma să demareze o serie de proiecte pentru conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al acestor zone.

Terenurile din jurul celor trei situri arheologice se află acum în adminis­trarea Consilului Județean Tulcea, urmând ca transferul să se realizeze în prima ședință ordinară ce se va desfășura în această săptămână.

„Din cauza faptului că unitatea ad­ministrativ-teritorială Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, nu este considerat solicitant eligibil, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în calitate de administrator legal al acestor imobile va face toate demer­surile necesare elaborării şi depunerii a trei proiecte în această sesiune. Pu­ne­rea în valoare a patrimoniului turis­tic cultural va fi realizat prin ame­na­jarea şi reabilitarea Sitului arheologic Halmyris (comuna Murighiol), Sitului arheologic Orgame-Argamum (comu­na Jurilovca) şi a Cetăţii Medievale Enisala (comuna Sarichioi)”, se preci­zează în nota de fundamentare.