farul vechi de la sulina (1)Farul Comisiei Europene a Dunării, aflat la Sulina, poate fi reabilitat prin proiectul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina”, inclus în portofoliul de proiecte aferent Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, strategie ce urmează să fie implementată de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) – I.T.I. Delta Dunării. În scopul obţinerii finanţării în cadrul P.O.R. 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării, preşedintele Consiliului Judeţean propune transmiterea acestui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” în domeniul public al judeţului.

„În prezent, potrivit prevederilor H.G. nr. 654/iunie 2003, imobilul se află în administrarea I.C.E.M., instituţie subordonată Consiliului Judeţean Tulcea, dar care nu se încadrează în condiţiile privind eligibilitatea solicitanţilor, prevăzute în ghidul general. Unitatea administrativ – teritorială Judeţul Tulcea se află, în schimb, printre solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte. Pentru acest transfer este necesar acordul prealabil al Consiliului Judeţean Tulcea, manifestat prin hotărâre”, specifică preşedintele Horia Teodorescu, cel care iniţiază un atare proiect pe ordinea de zi a şedinţei de poimâine a Consiliului Judeţean Tulcea.

farul vechi de la sulinaDirecţia Economică, Buget, Finanţe şi Administrativ, precum şi Direcţia Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, ambele din cadrul C.J., precizează în cuprinsul raportului ataşat proiectului că „imobilul se află într-o stare avansată de degradare, acesta fiind grav afectat din cauza acţiunii factorilor de mediu în special a umidităţii din zona localităţii Sulina, a infiltraţiilor din pânza freatică şi a concentraţiei de sare marină. Acestora li se adaugă unele deficienţe înregistrate în ultimul proces de restaurare şi la montarea unor instalaţii de alimentare cu apă în construcţiile anexe”. Specialiştii enumeră aceste deficienţe: desprinderea unei părţi din tencuiala farului, a varului de pe far şi construcţiile anexe, crăpături pe învelişul de olane al acoperişului (care au condus la infiltrarea apei pluviale şi afectarea tavanului în expoziţia permanentă), infiltraţii pe structura de căpriori din construcţiile anexe (pericol de prăbuşire), afectare în profunzime a scândurilor aplicate pe tavanele construcţiilor anexe şi a podelelor acestora, infiltraţii în structura pereţilor din construcţiilor anexe, cauzate de fisurarea conductelor de alimentare cu apă. Totodată, ca necesitate, întreg complexul muzeal trebuie conectat la moderna reţea de canalizare a Sulinei.

Cât despre istoria Farului, construcţia proiectată de marele inginer Sir Charles Augustus Hartley a fost terminată în 1870. După desfiinţarea Comisiei Europene a Dunării (august 1938), Farul Vechi trece în patrimoniul nou – înfiinţatei „Administraţii a Dunării de Jos”, instituţie în subordinea Guvernului României. Preluat în 1991 de către Ministerul Culturii, imobilul este restaurat între 1995 şi 1997. În 2003, prin hotărâre de Guvern, farul este transmis din administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice în administrarea I.C.E.M., subordonat C.J. Muzeul amenajat în incinta farului prezintă turiştilor istoria oraşului de la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.