Pescuitul comercial din Delta Dunării se va desfășura, până pe data de 31 martie, în baza actelor de reglementare din anul 2012. Potrivit Administrației Rezer­va­ției, persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activita­tea de pescuit comercial în Delta Dunării, sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform pre­vederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

De asemenea, ARBDD a anunțat că, pentru practicarea pescuitului comercial cu ambar­caţiuni în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în anul 2013, pescarii pro­fesionişti trebuie să îndeplinească următoa­rele condiţii: să deţină licenţă de pescuit pentru navă sau ambar­caţiune, eliberată de ANPA și vizată; să deţină permis de pescuit comercial, eliberat de ARBDD Tulcea vizat pe anul 2013; să de­ţină autorizaţie pentru recolta­re, capturare și achiziţie, co­mer­cia­lizare de specii de floră şi faună sălbatice (autorizaţia de mediu), eliberată de ARBDD; să deţină autorizaţie de pescuit comercial, eliberată de ARBDD și să deţină autorizaţie de funcţionare elibe­rată de consiliile locale.

Pentru obţinerea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună la sediul ARBDD, cazierul judiciar din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.

Taxa pentru eliberarea permi­sului de pescuit comercial este de 50 lei, conform prevederilor HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Solicitările de nominalizare a punctelor de debarcare şi a cen­trelor de primă vânzare se depun la ARBDD Tulcea, până la data de 15 ianuarie. Lista punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare nominalizate şi aprobate prin decizie a guvernatorului ARBDD se va transmite către ANPA până la data de 1 februarie.