CJ_BRUXELLES_CEO delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea, alcătuită din vicepreședintele George Luchici și consilierul județean Nicolae Chichi, a participat săptămâna trecută la două evenimente importante ce au avut loc la Bruxelles. Este vorba de o conferință ce a vizat prezența județului nostru în calitate de membru al Comisiei Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), și-anume „Pescuit durabil în zona Mării Negre”. Evenimentul, organizat sub egida Comitetul Regiunilor Europene, a urmărit o discuție constructivă cu toate părțile interesate din regiunea Mării Negre, vizând politica comună în domeniul pescuitului, instrumentele de gestionare a pescuitului și relațiile cu țările terțe.

Ținând cont de obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului de a introduce instrumente multianuale de gestionare bazate pe ecosisteme pentru pescuit mai inteligent și mai ecologic, Comitetul European al Regiunilor sprijină eforturile comunităților costiere în tranziții și a comentat de mai multe ori cu privire la provocările PCP.

Obiectivul conferinței a fost acela de a oferi o imagine de ansamblu a situației pe teren pentru factorii de decizie și de a oferi o voce comunităților de coastă și pescarilor la nivel european. Din prezidiu a făcut parte, în cadrul uneia dintre prezentări, și Norica Nicolai, europarlamentar, membru în Comisia de Pescuit a Parlamentului European.

Cel de-al doilea eveniment la care au participat delegații Consiliului Județean Tulcea l-a constituit Conferința „Transportul pe apă, competitiv, sigur, durabil”, găzduită de Comisia Europeană. În cadrul acestei întâlniri au fost abordate și prezentate proiecte și inițiative europene pe diverse repere în domeniu, cum ar fi: adoptarea unui sistem inovator de localizare a persoanelor pentru evacuarea în condiții de siguranță a navelor mari de pasageri; prototipul E-ferry și demonstrația completă a prototipului de feribot alimentat integral electric pentru pasageri și vehicule, sistem de transport al gazelor naturale comprimate, combustibil flexibil, emisii apropiate de zero, motor de performanță adaptive marine, consum redus de energie și emisii apropiate de zero, promovarea inovațiilor în sectorul transportului pe căile navigabile interioare.

Ulterior, au fost inițiate discuții între participanți, în vederea informării și însușirii de către participanți a exemplelor de bună practică aplicabile în funcție de zona reprezentativă și specificul transportului naval al acesteia.