Este vorba despre solicitările venite din partea asiguraților, care cer duplicate ale cardurilor ca urmare a pierderii, deteriorării, furtului sau modificării datelor.

În anul 2017, au fost înregistrate la Casa Județeană de Asigurări (CJAS) Tulcea un număr de 1.741 cereri privind eliberarea cardului duplicat – urmare a pierderilor, modificărilor de date sau defecte, din care au fost tipărite 1.613 carduri (92.65% din totalul cererilor). Costul stabilit pentru producerea și distribuirea cardurilor duplicat este de 14,87 lei pe card, cu excepția celor defecte ale căror cheltuieli sunt suportate de C.N. Imprimeria Națională.

Pentru a veni în sprijinul asiguraților, a fost stabilită procedura prin care casele de sănătate fac transferul cardurilor la solicitarea titularilor, prin încheierea proceselor-verbale de predare-primire şi corectarea în plus sau în minus, după caz, a evidenței acestora.

Procedura este valabilă şi pentru cardurile aparținând asiguraților Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ). De la începutul acestei acțiuni, dintr-un total de 953  carduri trimise de CASAOPSNAJ la CJAS Tulcea, au fost distribuite 740 carduri din care, în anul de referință, au fost distribuite 12 de carduri.

Despre cardul național de sănătate

În cadrul proiectului privind implementarea cardurilor naţionale, au fost parcurse următoarele etape: demararea proiectul pilot de testare a funcţionalităţilor cardului naţional de asigurări de sănătate în cadrul furnizării serviciilor de dializă către pacienţi în anul 2014, distribuirea cardurilor naționale de sănătate, în baza Acordului cadru încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Compania Naţională Poşta Română și a contractelor subsecvente încheiate începând cu anul 2014, implementarea efectivă a cardurilor în ceea ce privește furnizarea serviciilor medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în baza acestor documente, începând cu 1 mai 2015.

La nivelul județului Tulcea, au fost tipărite 170.434 carduri din care peste 3.600 în cursul anului trecut.

Dintre acestea, 156.646 carduri au fost distribuite de Poșta Română (91,91% din total carduri tipărite), iar peste 13.000 au fost restituite la sediul Casei de Asigurări.

În anul 2017, costul stabilit pentru distribuirea cardurilor de către Compania Națională Poșta Română a fost  3,26 lei pe card distribuit.

„Prin Ordinul președintelui CNAS nr.98/2016, a fost stabilită procedura de eliberare și modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate“, se mai arată în raportul CJAS Tulcea.