În anul 2017, spun oficialii Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Tulcea, echipa de control formată în cadrul compartimentului a efectuat un număr de 122 de controale, din care 22 controale tematice, 84 controale operative și 16 controale inopinate. În total, s-au imputat furnizorilor de servicii medicale sau asiguraților sume în valoare de 463.000 lei, până la finele anului 2017.

„Ținând cont de specificul judeţului Tulcea, întindere mare şi mai greu accesibilă în zona Deltei Dunării, activitatea compartimentului este îngreunată în efectuarea de controale pentru atingerea obiectivelor stabilite (lipsa mijloacelor de deplasare, inexistenţa surselor financiare pentru cazare, necesită timp mare de alocat pentru finalizarea acțiunilor etc.)“, spune președintele director ge-neral al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, ec. Eugenia Vasile.

După cum spun reprezentanții instituției, ca urmare a controalelor efectuate s-au dispus un număr de 184 de măsuri pentru corectarea, remedierea şi/sau îndreptarea deficienţelor constatate.

14 amenzi

„Prin acțiunile de control s-a urmărit evidențierea și aducerea la cunostința entităților controlate a abaterilor și faptelor care au generat încălcarea reglementărilor legale în dauna asigurărilor sociale de sănătate și a consecințelor produse de această încălcare, îmbunătățirea respectării disciplinei financiare de către angajatori privind concediile și indemnizațiile medicale, astfel încât numărul reclamațiilor să se reducă. Astfel, s-au luat măsuri de îndrumare/ atenționare și sancționare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și îngrijiri medicale la domiciliu, s-au aplicat 35 sancțiuni cu avertisment scris și 14 sancțiuni procentuale pentru nerespectarea clauzelor contractuale, urmărind continuu îmbunătăţirea respectării legislației specifice asigurărilor sociale de sănătate, în

special a modului de derulare a contractelor, cu respectarea legislației în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și creşterea calității actului medical. Un alt obiectiv l-a constituit optimizarea acţiunilor de control, pentru ca efectul economic să fie cât mai sigur şi eficient şi să aibă drept consecinţă evitarea încălcării legii în perioada următoare. Acţiunile de control s-au desfăşurat într-un mod corect şi imparţial, pentru a garanta cel mai înalt nivel de regularitate şi eficacitate“, se arată în raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate.

Reprezentanții CJAS semnalează, de asemenea, necunoaşterea, nerespectarea sau aplicarea incorectă a legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale de sănătate de către furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CJAS Tulcea pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente dispozitive medicale și îngrijiri medicale la domiciliu şi/sau raportarea unor servicii care nu sunt efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În acest sens, s-ar impune organizarea unor instruiri tematice sau schimburi de experienţă pentru dinamizarea activităţii structurii de control şi asigurarea unui management informatic fiabil, coerent, mai spun oficialii Casei.