Ministerul Transporturilor a lansat din această săptămână în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Ministerului Transporturilor, „în prezent trecerea de pe un mal pe altul al Dunării în zona Brăila/Galaţi se realizează numai pe apă, cu bacul. Romnav asigură traversarea Dunării cu bacul în zona Brăila – Smârdan iar Navrom Bac S.R.L. asigură traversarea Dunării cu bacul pentru vehicule, maşini de mare tonaj, pasageri între Galaţi şi localitatea I.C. Brătianu din judeţul Tulcea. (…) Pe timp de iarnă, în situaţia când Dunărea îngheaţă, primăvara când curg sloiuri şi ori de câte ori este ceaţă sau furtună, traversarea practic se întrerupe, legătura cu Dobrogea atât a zonei Brăila, Galaţi cât şi a întregii Moldove trebuie să se facă pe la podul Giurgeni – Vadul Oii cu un spor de distanţă de parcurs de 133 km pentru relaţia Tulcea şi de 56 km pentru relaţia Constanţa. (…) În data de 26.05.2014 în şedinţa Consiliului de Adminstraţie a C.N.A.D.N.R – S.A s-a aprobat demararea procedurii de achiziţie publică în vederea încheierii contractului de servicii pentru „Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru „Pod suspendat peste Dunare în zona Brăila” iar în data de 23.04.2015 contractul de servicii a fost semnat cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F S.A- S.C. E.D.IN S.R.L.- S.C.S.T.E. S.RL. – S.C. PEGASO INGEGNERIA S.R.L”.

În ceea ce priveşte investiţia care urmează să se facă, aceasta are ca scop „realizarea podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila şi conexiunea acestuia cu drumurile naţionale existente. Valoarea estimată: 2,594 miliarde de lei, cu TVA repartizată pe patru ani astfel: anul I – 858.568 lei, anul 2 – 857.071 lei, anul 3 – 428.664 lei şi anul 4 – 449.441 lei.

Drumul proiectat se execută pe teritoriul adminis­trativ al localităţilor Brăila şi Vădeni (judeţul Brăila) şi respectiv Smârdan şi Jijila (judeţul Tulcea).

Traseul drumului începe la intersecţia DN2B Buzău – Brăila – Galaţi cu şoseaua Baldovineşti km 110+334.10 de pe DN2B şi se conectează cu DN22 Râmnicu Sărat-Brăila-Tulcea la km 108+310.80 de pe DN 22, în zona localităţii Jijila, având o lungi­me totală de 19,095 km. Varianta cuprinde şi un racord la DN22 Smârdan-Măcin, care asigură legătura spre Constanţa prin Măcin. Această legătură începe de la km 7+940 al traseului principal şi se opreşte la km 89+878.50 al DN 22, având o lungime de 4,328 km.

Drumul proiectat este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila – Jijila (lungime 19,095 km) şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan – Măcin (lungime 4,328 km).

Podul suspendat va fi poziţionat între km 4+596.10 – km 6+570.52 pe drumul principal Brăila – Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre măsurat de la Sulina), şi are trei deschideri: o deschidere principală (1.120 metri) şi două deschideri laterale de 489,65 metri pe malul Brăila şi 364,65 metri pe malul Tulcea. De o parte şi de alta sunt două viaducte de acces în lungime de câte 110 metri fiecare.

Lungimea totală a podului suspendat, inclusiv viaductele de acces, va fi de 2.194,3 metri.

Calea pe pod are 22 de metri, fiind alcătuită din patru benzi de circulaţie de 3,50 metri fiecare, patru benzi de încadrare de câte 0,5 metri, două acostamente de 1,50 metri şi o zonă mediană de 3,00 metri. La acestea, se adaugă, de o parte şi de alta, două benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având 2,80 metri fiecare. În total, lăţimea totală podului va fi 31,70 metri”. Informaţiile despre această investiţie sunt publice pe pe site-ul Ministerului Transporturilor.