tulcea veche 1Articolul de mai jos a fost publicat în „Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraş”, volum îngrijit de Daniel Flaut, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv.

Volumul a făcut obiectul lucrărilor co­loc­­viului „Recuperarea memoriei ora­şu­lui Tulcea, 1878-1948: împlinire sau dezi­de­rat?”, care a avut loc la Tulcea, 24 – 26 septembrie 2012.

Volumul a fost realizat în cadrul proiectului „Tulcea 1878-1948: memoria unui oraş”, finanţat de Administraţia Fon­dului Cultural Naţional (Contractul – cadru de finanţare nr. 147/16 martie 2012), iniţiat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, derulat în perioada martie – noiem­brie 2012. Parteneri: Muzeul de Istorie Naţio­nală şi Arheologie Constanţa, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Univer­sitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Asociaţia Ibida Tulcea. Apărut la Editura Istros, Muzeul Brăilei, Brăila, 2012.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!