Noul prefect al judeţului a pre­gătit pentru viitoare întrunire a Colegiului Prefectural un material pe care-l va prezenta şefilor serviciilor deconcentrate.

Lucian Eduard Simion se va referi la obligaţiile funcţionarilor publici în raport cu activitatea politică şi electorală, aşa cum apar acestea în Codul de conduită a funcţionarilor publici, şi la alte aspecte conexe, prevăzute în Legea nr. 188/1999, Statutul funcţionarilor publici.

„Legislaţia este clară în ceea ce priveşte categoriile de funcţionari publici. În exercitarea func­ţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. Conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor ne-a atras atenţia asupra respectării acestui principiu, la fel procedăm şi noi, prefecţii, cu şefii serviciilor deconcentrate. Dacă vom constata încălcări ale legii, redactăm imediat referat şi-l înaintăm ministerului sau autorităţii de resort“, a declarat prefectul Simion (foto).

Sosit duminica trecutăla Tulceasă-l instaleze pe noul prefect, ministrul delegat Paul Victor Dobre s-a exprimat în aceiaşi termeni: „Dacă vor să intre în competiţia electorală, funcţionarii publici trebuie să se suspende. Dacă nu, îşi văd de treabă“.

Pentru desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic, sancţiunile disciplinare pot fi – în funcţie de gravitatea faptei – mustrare scrisă, diminuarea drepturilor salariale, suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare, retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an, putându-se ajunge la destituirea din funcţia publică.