Timp de două zile, între 20 şi 22 februarie, la Sinaia a avut loc reuniunea Asociaţiei Prefecţilor şi Sub­prefecţilor din România (APSR), la care au participat treizeci şi doi de asemenea înalţi funcţionari publici, printre care şi prefectul judeţului nostru, Lucian – Eduard Simion.

Cu această ocazie, au fost alese organismele de conducere şi con­trol: Consiliul Director, Comi­sia de Onoare şi Arbitraj, cenzorul şi preşedintele.

Unic candidat, Lucian-Eduard Simion a fost ales în funcţia de preşedinte al APSR, mandatul său având durata de doi ani.

Potrivit unui comunicat emis de Instituţia Prefectului Tulcea, „Aso­ciaţia Prefecţilor şi Subpre­fecţilor din România s-a con­stituit şi func­ţionează ca orga­nizaţie profesiona­lă, apolitică şi nonprofit, în confor­mitate cu prevederile art. 40 din Constituţia României, O.G. nr.26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice. Scopul asociaţiei vizează atât generalizarea experienţei pozitive în managementul conducerii şi monitorizării implementării re­for­­­mei în administraţia publică locală cât şi promovarea intere­selor economice, sociale şi profesionale ale acestei categorii de înalţi funcţionari publici.

Conform statutului asociaţiei, pot fi membri ai A.P.S.R. prefecţii şi subprefecţii în funcţie care îşi exprimă dorinţa de a face parte din asociaţie.

Totodată, membrii A.P.S.R. care nu mai exercită funcţia de prefect, respectiv de subprefect, pot dobân­di, la cerere, calitatea de membru de onoare al asociaţiei”.

Înfiinţată în 2005, APSR era condusă în ultima vreme de un grup de iniţiativă, format din Lucian-Eduard Simion, prefectul tulcean, Gabriel Panaitescu, sub­pre­fect al județului Galați, și Radu Renga, prefectul județului Vaslui.

„Reactivarea Asociaţiei Pre­fec­ţilor şi Subprefecţilor din România constituie, în cadrul mult mai larg al reorganizării administrativ – teritoriale şi al revizuirii Constitu­ţi­ei, un moment extrem de impor­tant. Astfel, APSR va fi interfaţa dintre Ministerul Administraţiei şi Inter­nelor şi funcţia publică, res­pectiv între Agenţia Naţională a Funcţio­na­rilor Publici şi funcţia pu­blică”, a declarat Lucian – Eduard Simion, noul preşedinte al APSR.

De altfel, Simion a mai deţinut în 2008 cea mai importantă funcţie în această asociaţie, fiind obligat să de­misioneze atunci când a dobândit statutul de inspector guvernamen­tal.