Pe 21 mai, în şedinţă ordinară, consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche”, drumul judeţean 222N făcând parte din reţeaua de drumuri judeţene a judeţului şi asigurând legătura între localităţile Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche.

„Drumul care reprezintă unica legătură terestră cu municipiul reşedinţă de judeţ a locuitorilor din localităţile aflate pe traseu se află într-o stare de degradare accentuată datorită inundaţiilor din perioadele în care apele Dunării ies din matcă, dar şi traficului foarte greu provenit de la mijloacele de transport şi utilajele provenite de la exploatările agricole”, semnalează preşedintele Horia Teodorescu în Nota de fundamentare anexată proiectului.

Pentru executarea acestor lucrări de modernizare, C.J. a încheiat cu S.C. Best Consulting Design S.R.L. & S.C. Search Corporation S.R.L. un contract de proiectare în baza Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea Infrastructurii Rutiere de Importanţă Regională, Prioritatea de Investiţii 6.1; Stimularea Mobilităţii Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare şi Terţiare la Infrastructura TEN-T, inclusiv a Nodurilor Multimodale (Zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării).

Printre obiectivele preconizate sunt creşterea capacităţii portante a drumului judeţean, posibilitatea utilizării drumului judeţean pe toată perioada anului, indiferent de anotimp, de cantităţile de precipitaţii căzute şi de nivelul apelor Dunării, creşterea vitezelor de circulaţie, reducerea cu 30% a costurilor de exploatare a vehiculelor, reducerea numărului de accidente cu 10%, ca urmare a îmbunătăţirii parametrilor geometrici ai drumului reabilitat, realizarea precondiţiei de dezvoltare a unor zone mai izolate din judeţ, îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei în zona rurală, a bunurilor şi serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă, crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada execuţiei lucrărilor, cât şi ulterior în cazul în care atracţiile turistice din zonă vor fi puse în evidenţă etc.

Cu T.V.A. cu tot, valoarea totală a investiţiei se ridică la 223.345.420,42 de lei, construcţiile şi montajul (C+M) însemnând 203.711.970,90 de lei. Lungimea traseului proiectat este de 76,936 de kilometri, suprafaţa trotuarelor va fi de 11.693 m.p., fiind prevăzute şi 8 staţii de autobuz. Durata de realizare a investiţiei este de trei ani (36 de luni).