Sedinta ACoRPrintr-o dispoziţie a pre­şe­dintelui Filialei Tulcea a Aso­ciaţiei Comu­nelor din România (ACoR), primarii comunelor au fost convocaţi pentru Adunarea Generală (sesiune extraor­dinară) şi, respectiv, Consiliul Direc­tor (şedinţă ordinară pe semestrul al doilea al anului).

Convocarea vizează „cu precă­dere” aprobarea planului anual al misiunilor de audit intern pentru anul 2016, analiza rezultatelor cooperării privind activitatea de audit public intern şi aprobarea raportului anual de activitate pentru anul 2015, dis­cutarea acordurilor de cooperare semnate la nivelul Filialei Judeţene Tulcea a ACoR şi a organizării acti­vităţii filialei în perspectiva angajării preşedintelui executiv, analiza plă­ţilor cotizaţiei anuale şi a acordurilor de cooperare, precum şi discuţii pe mar­ginea stadiului accesării fondu­rilor europene pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020.