Ideea colectării impozitului pe venitul agricol la primării şi nu la birourile fiscului a fost lansată de Ilie Ştefan, primarul comunei Luncaviţa, cu mai multe luni în urmă. Propunerea lui către administraţia centrală se justifica prin aceea că primăriei i-ar fi revenit o cotă din impozitul achitat de contribuabil şi, în al doilea rând, contribuabilul era scutit de drumuri la birourile ANAF. De dată recentă au venit şi liberalii cu o iniţiativă legislativă prin care impozitul şi contribuţiile aferente venituri­lor din activităţile agricole, datorate de persoanele fizice, să se achite în numerar la compartimentele de specialitate ale primă­riilor. Aceasta, pentru simplificarea proce­du­rilor de impunere şi colectare a impo­zitului pe venitul agricol şi în sensul modului în care se distribuie sumele colectate. De asemenea, iniţiativa libera­lilor mai prevede ca plata impozitului să se facă după recoltare, în două tranşe, pentru anul agricol anterior. În acest fel, colectarea impozitelor pe venitul agricol ar face ca primăriile să fie foarte interesate în colectarea acestor sume. Exact aşa propunea în urmă cu câteva luni primarul de la Luncaviţa.