Stefan ILIE la BruxellesMiercuri și joi, la Bruxelles a avut loc Ceremonia de sărbătorire a împlinirii a 20 de ani de la în­ființarea Comitetului Regiunilor (CoR), adunare a Uniunii Euro­pene formată din reprezentanți locali și regionali.

„S-au sărbătorit 20 de când au fost statuate principiile subsidia­ri­tății, proximității și parteneria­tului, care dau legitimitate deci­ziilor ce trebuie luate la cel mai apropiat nivel față de cetățean, în mod transparent și prin coope­ra­rea au­to­rităților locale, regio­na­le, națio­nale și europene”, a de­clarat Ştefan Ilie, primarul comu­nei Luncaviţa, vicepreşedinte al Aso­ciaţiei Comu­nelor din România (ACoR) şi purtător de cuvânt al acesteia.

Delegația națională a României la Comitetul Regiuni­lor, prezentă la Sesiunea Plenară din 25 – 26 iunie, a fost compusă din reprezentanți ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, Asociației Municipiilor din România, Asociației Orașelor din România și, bineînțeles, ai Asociației Comunelor din România, și a fost formată din cincisprezece membri, printre care Ion Prioteasa (președintele delegației – CJ Dolj), Csaba Borboly (CJ Harghita), Tudor Pendiuc (primarul munici­piului Pitești), Emil Proşcan (prima­rul orașului Mizil), Ovidiu Brăiloriu (primarul orașului Eforie), Emil Drăghici (primarul comunei Vulcana – Băi), Mariana Gâju (primarul comunei Cumpăna), Alin – Adrian Nica (primarul comunei Dudeștii Noi) și, cum spuneam, Ştefan Ilie, în cele două calităţi menţionate.

Pe ordinea de zi a delegației României au fost incluse obiec­tive inportante precum: alegerea preșe­dintelui și vicepreședintelui CoR, desemnarea a doi noi raportori români – Mariana Gâju, pe probleme de reciclări ale deșeurilor, și Csaba Borboly, pentru clădiri și urbanism -, discuții despre noul mandat al CoR, 2015 – 2020 etc.

Au participat toți cei 353 de membri ai CoR, din cele 28 de țări membre, în cadrul celei de a 107-a sesiuni plenare, care au adoptat rezoluția „Consolidarea competen­țelor autorităților loca­le și regio­nale în Uniunea Europeană”.