Constatarea este a inspectorilor Agenţiei Naţionale de Integritate şi îi priveşte pe Marian-Emil Gogoaşă, primar al comunei Valea Teilor. În ce constă starea lui de incompatibilitate: în perioada 1 iunie 2015 – 4 mai 2016, el a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul SC „Poiana cu Tei” SRL, încălcând astfel dispoziţiile legale. În exercitarea dreptului la apărare, Marian-Emil Gogoaşă a depus la dosarul său de evaluare un punct de vedere scris.