SCAN_LIMITE SALARII - octombrie 2014 copyRecent, printr-un ordin al minis­trului Dezvoltării Regionale şi Admi­nistraţiei Publice, a fost aprobat nivelul maxim al cheltu­ielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităţilor adminis­trativ – terito­riale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!