Un document numit „Viitor european pentru România” a fost depus de către reprezentanţii Partidului Forţa Civică la toate prefecturile din ţară.

La Instituţia Prefectului Tulcea, petiţia a fost asumată de Mădălina Zegheru, preşe­dintele Organizaţiei Municipale a Forţei Civice.

Spicuim textul petiţiei: „FORȚA CIVICĂ, partid politic parlamentar, prin membrii și simpatizanții săi, precum și prin reprezentanții în Parlamentul României, înaintează Guvernului –  prin intermediul reprezentanților acestuia în teritoriu –  petiția având drept subiect procesul de aderare a României la spațiul Schengen, precum și recentele pozitii adoptate de diferiți oficiali ai statului român cu privire la acest proces. …

România este o țară europeană.  Din punct de vedere geografic, cultural, istoric și economic, destinul nostru a fost, este și va fi parte din destinul european. … În luna iunie 2011, România a obţinut votul final prin care Consiliul European şi Parla­mentul European admiteau că au fost îndeplinite toate conditiile tehnice pentru primirea în Schengen. Pentru a obţine acest lucru, pentru securizarea şi moder­nizarea frontierelor şi a echipamentelor folosite pentru a preveni traficul de persoane imigraţia ilegală şi restul infracţiunilor transfrontaliere, precum şi pentru interconectarea sistemelor şi structurilor care ţin de Poliţie. … În iarna anului 2012, un prim raport MCV pozitiv punea România într-o poziție favorabilă și anticipa admiterea țării noastre în spațiul Schengen începând cu toamna lui 2012, după un al doilea raport MCV pozitiv, în două etape: mai întâi deschiderea frontie­relor aeriene şi maritime, apoi cele terestre. În doar trei luni, din iunie până în septembrie, conflictele politice provocate de USL au pus sub semnul întrebării toate negocierile anterioare și au generat incertitudine cu privire la statul de drept, independența justiției și la intențiile puterii USL cu privire la lupta împotriva corupției și la viitorul democrației în România. Precizăm că, pe parcursul întregii perioade menționate, cetățenii României, societatea civilă, și-au manifestat în mod repetat și vehement susținerea pentru măsuri imedia­te care să conducă la consolidarea statului de drept și a libertăților cetă­țenești, la inde­pendența justiției și la o combatere mai eficientă a corupției. Astăzi, în apro­pierea Consiliului JAI, consiliu care ar trebui să readucă în discuție subiectul aderării țării noastre la spațiul Schengen, aflăm – cu stupoare și cu indignare – că acest proces nu mai este o prioritate pentru guvernul României! … După eforturi politi­ce și diplomatice de durată, după investiții în valoare de peste 1 miliard de euro, cetă­țenilor României li se aduce la cunoștință că integrarea europeană profundă nu mai este obiectiv strategic pentru cei care conduc astăzi destinele țării.

Considerăm actuala poziție a guvernului USL și reprezentanților săi drept o dovadă de incompetență și de alterare voită a man­datului primit de la cetățenii României, în urma procesului electoral din decembrie 2012. Considerăm, de asemenea, că un stat de drept consolidat, o justiție indepen­den­tă, libertăți cetățenești garantate și o politică hotărâtă de combatare a corupției – în special în structurile statului român – sunt deziderate clare pentru toți cetățenii României. Ele nu sunt doar condiționări externe și facultative, venite din partea partenerilor externi, ci sunt componențe intrinseci ale responsabilității pe care actuala guvernare și-a asumat-o față de toți românii. Totodată, observăm o înde­părtare evidentă a actualei puteri de la direcția împlinirii integrării europene a României și de la pozițiile politice care definesc apartenența țării noastre la familia țărilor europene cu democrații autentice, moderne.

Cerem: Demisia imediată a Ministrul de Externe, Titus Corlățean, precum și a prim-ministrului Victor Ponta, ambii autori ai unor declarații care se pun în contradicție cu valorile europene la care România a aderat începând cu anul 2007; Definirea și exprimarea publică, de către actualul guvern, a unei poziții proeuropene, de finalizare a integrării României în UE, având drept OBIECTIVE PRIORITARE aderarea la spațiul Schengen și intrarea în zona EURO; Prezentarea, în cel mai scurt timp, de către guvernul României, a unui plan de măsuri drept obiective principale:

Revocarea din funcții cuprinse în structurile guvernamentale centrale a tuturor celor care se află în conflict cu legea sau în situații de incompatibilitate; Urgentarea, prin proceduri corecte și agreate de Comisia Europeană, a numirilor în funcție a procurorului general și seful DNA;

Protejarea instituțiilor juridice împo­triva atacurilor frecvente venite din sfera politică!”.

Prefectul Lucian – Eduard Simion a declarat telefonic că petiţia a fost direc­ţionată către Cancelaria Instituţiei Prefec­tului.