Potrivit legii, primăriile primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 lei/UAT, faţă de 135.000 lei în 2016. În plus, începând din acest an, bugetele sunt multianuale, aceasta însemnând că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului.

Procedura de achiziţie a serviciilor de înregistare sistematică va fi organizată de primării, iar plăţile către acestea vor fi efectuate după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral din extravilan şi, prin excepţie, din intravilan, se realizează pe baza unui contract încheiat de primărie cu oficiul cadastral şi publicitate imobiliară de pe raza judeţului. Potrivit legii, primăriile au obligaţia să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de APIA, se arată într-un comunicat al Cadastrului.

Prioritatea la cadastrarea terenurilor agricole din extravilan este motivată de schimbarea modalităţii de acordare a subvenţiilor europene, din 2020, când la nivelul Uniunii Europene se va trece de la subvenţia pe suprafaţă, la subvenţia pe exploataţie. Schimbarea sistemului presupune obligatoriu existenţa cadastrului şi a intabulării pe exploataţia respectivă, condiţie pentru a se acorda subvenţie agricolă.