Conform celor transmise de reprezentanții conducerii instituției, pentru anul în curs activităţile specifice ce vor fi derulate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea vor urmări cu prioritate creşterea gradului de informare a asiguraţilor, îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale prin optimizarea reglementărilor în ceea ce priveşte pachetele de servicii şi condiţiile acordării acestora, eficientizarea procesului de monitorizare a respectării protocoalelor terapeutice care stau la baza prescrierii medicamentelor cu și fără contribuție personală.

De asemenea, unul dintre obiectivele propuse de reprezentanții Casei se referă și la reducerea birocraţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate la nivel local (spre exemplu, reglementarea utilizării unor formulare în format electronic), dar și optimizarea funcţionării platformei informatice PIAS şi întreţinerea componentelor acesteia.

„Reiterăm faptul că instituţia noastră  are misiunea de a realiza un sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba interesului public și a asiguratului, care are rolul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației“, spune ec. Eugenia Vasile, președinte – director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.

Mai mult, oficialii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea atrag atenția asupra faptului că personalul din sănătate din judeţul Tulcea constituie o prioritate atunci când este gândită modernizarea sistemului sanitar din judeţul Tulcea.

„Este extrem de importantă infrastructura, dar una dintre cele mai importante componente ale sistemului sanitar o constituie personalul medical. În acest sens, pentru tot personalul din domeniul sănătăţii se doreşte un program amplu de pregătire profesională continuă pentru specificul calificării şi adaptarea acestuia pentru aria pe care o deserveşte (Delta Dunării sau zona de terasă)“, mai spune ec. Eugenia Vasile.