primaria ica bratianu 300x225 Probleme administrative grave în I.C. Brătianu Diferitele tulburări administra­tive din comuna IC Brătianu sunt cunoscute şi nu datează de ieri, de azi.

În actuala legislatură, lucrurile au început să se strice de pe la începutul primăverii 2013. Atunci, Instituţia Prefectului Tulcea a introdus acţiune la Tribunalul Tulcea, Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal, solicitând anu­larea unui act emis de auto­rită­ţile publice locale din comuna menţionată. În fapt, Prefectura a cerut ca instanţa să constate înceta­rea mandatului unui consilier local, ceea ce Legislativul IC Brătianu refuza.

În procesul dintre prefect recla­mant şi CL IC Brătianu pârât, deşi cauza trebuia cu celeritate jude­cată, primul termen a fost programat pentru data de 5 septembrie (!), şi atunci tipul soluţiei va fi „amâna­rea cauzei”.

Între timp, Instituţia Prefectului Tulcea a făcut cerere de preschim­bare a termenului şi de completare a cererii iniţiale cu un nou capăt de cerere, privind dizolvarea Consiliu­lui Local (intervenită ulterior formulării primei acţiuni, anume la finalul lunii aprilie).

La începutul lunii iulie, primarul Viorel Chiriţă se adresa Tribuna­lului Tulcea, solicitând „instanţei de judecată analizarea situaţiei de fapt şi pronunţarea unei hotărâri de dizolvare a Consiliului Local al comunei IC Brătianu”.

Din aprilie, consilierii locali nu au mai desfăşurat nicio şedinţă.

(vom reveni)