În Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) municipalitatea Tulcea a postat, zilele trecute, un anunț de participare privind achiziția serviciului de elaborare documentații tehnico-economice și servicii de consultanță pentru obiectivul „Modernizarea parcului auto de transport calatori din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public”.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

„Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări – în a zecea zi înainte de termenul limită stabilit în Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor“, se arată în anunțul de participare.

Valoarea estimată fără TVA este 465.634 de lei, iar termenul limită de evaluare a ofertelor este 18 iulie 2018, ora 18.00.