* Totul a început spre sfârșitul lunii iunie 2010, odată cu inundațiile din zona Ceatalchioi, când autoritățile județene și primăria din teritoriu au decis ruperea digurilor de apărare

* Consecința? Cele 4.362 hectare concesionate și cultivate de Agrodelta Sireasa au intrat sub apă, paguba produsă fiind evaluată la niște zeci de milioane de euro

* Astăzi, când societatea păgubită a rămas cu doar 409 ha valide și se luptă în instanță cu autoritățile ca sa-și recupereze pierderile, redevența solicitată de CJT vizează (surpriză!) toată suprafața concesionată

Anul 2010, ultima decadă a lunii iunie. Moment de cumpănă grea pentru unul dintre marii concesionari din Delta Dunării şi printre primii care au semnat contracte pe terenurile Consiliului Judeţean. Atunci au fost inundaţii în zona Ceatalchioi, atunci au fost rupte diguri de apărare din dispoziţia autorităţilor judeţene şi locale de la acea vreme şi, tot de atunci, aproape întreaga suprafaţă concesionată de 4.362 de hectare ale Agrodeltei Sireasa, din zona Ceatalchioi-Pardina, a stat sub apă. Suprafață improprie, de-altfel, pentru agricultură, cu excepţia a 364 de hectare „salvate” spre sfârşitul anului 2011 de mama natură.

Pierderile concesionarului inundat, aşa cum au fost ele evaluate, sunt imense, de ordinul zecilor de milioane de euro. Acestea n-au fost recuperate până în prezent, urmând ca instanţele de judecată să facă lumină într-un caz fără precedent ca amploare valorică, în care este implicată acum și actuala administraţie a judeţului.

Să nu uităm, însă, că situația a fost creată de fosta administraţie, iar ițele încurcate ale acestei povești vor trebui reglate, după lege, de actualul președinte.

De parcă necazul lui Traian Rece, administratorul Agrodeltei Sireasa, nu ar fi fost îndeajuns, Consiliul Judeţean îl facturează non stop la redevenţă, conform contractelor iniţiale, deşi terenul este şi astăzi impropriu pentru agricultură. Ei facturează, el refuză, dar refuzul la plată este perfect justificat cu acte. Iar pentru refuzul la plată a unor facturi de redevenţă, lui Rece i s-a pus eticheta de „rău-platnic”. Total fals, așa cum vom explica în continuare.


Valuri de facturi

Trebuie menţionat din capul locului că Agrodelta Sireasa şi-a achitat cu brio toate obligaţiile de plată a rede­venţei, încă de la semnarea contractelor de concesionare, exceptând perioada cât terenul a stat inundat, deci nu a putut fi exploatat, şi în orice caz, nu din vina conce­sio­narului. Funcţionarii de la Compartimentul urmăriri rede­venţe din cadrul Consiliului Judeţean, aceiaşi de pe vremea fostului președinte Victor Tarhon, nu au ţinut cont de acest lucru şi l-au „taxat” în continuare pe Traian Rece, ca să plătească pentru… nimic. Mărturie stau facturile emise, documente pe care le deținem în copie și le enumerăm.

Exemplu: factura nr.0310 din 4 august 2010, repre­zentând contravaloare redevenţă, tranşa I, 30% conform contract de concesiune 61/1998, valoare 98.150 lei, de asemenea, contravaloare redevenţă, tranşa I, 30% conform contract de concesiune 165/1999, valoare 113.760 lei. La câteva zile vine factura 0317 din 11 august 2010, repre­zentând contravaloare redevenţă pentru an angricol 2009-2010, tranşa I, 30% conform contractului de concesiune 61/1998, valoare 98.150 lei. În 3 noiembrie 2010 se primeşte factura 0418 pentru 229.000 lei, redevenţă aferentă anului agricol 2009-2010, tranşa II, 70%.

Următoarea factură apare la Agrodelta Sireasa sub nr. 0277 din 3 august 2011, contravaloare redevenţă, tranşa I, 30%, conform contractului 61, valoare 105.957 lei, de asemenea, redevenţă tranşa I, 30% conform contractului 165, valoare 122.815 lei. Urmează factura 0336 din 24 august 2011 pentru 105.957 lei, tranşa I, de 30% la con­trac­tul 61. La 1 noiembrie 2011 apare pentru plată factura 0435 pentru 247.234 lei, tranşa II, 70%, la contractul 61.

Vine anul de plăţi 2012, cu factura 0288 din 6 august 2012, pentru 108.580 lei, redevenţă aferentă anului agricol 2011-2012, tranşa I, 30% la contractul 61. Trei luni mai târziu se emite factura 0378 din 1 noiembrie 2012 pentru plata a 253.353 lei, redevenţă aferentă anului 2011-2012, tranşa II, 70% la contractul 61. În fine, la 1 august 2013 se emite factura 326, redevenţă pentru anul agricol 2012-2013, tranşa I, 30% conform contractului 61, pentru 113.546 lei.

Toate aceste facturi emise de Consiliul Judeţean au fost refuzate la plată, argumentat, după cum se va vedea mai jos.

De ce refuză Rece plăţile?

Pentru toate refuzurile de onorare a facturilor, Traian Rece are acelaşi text. Nimic altceva decât o prevedere din contractul de concesionare, care sună aşa: „Obligaţiile concedentului, art.20, lit.b. Consiliul Judeţean are obliga­ţia de a asigura folosinţa bunului concesionat potrivit destinaţiei sale”. Or, spune Traian Rece, în niciunul din anii pentru care s-au emis facturi de plată a redevenţei obligaţia nu a fost respectată, terenul fiind inundat, ca urmare a lipsei de intervenţie a proprietarului.

Traian Rece: „Prin mai multe adrese am făcut cunoscut Consiliului Judeţean faptul că suntem în imposibilitate reală de a folosi suprafaţa de teren concesionată prin contractul nr. 61/1998 şi am cerut să se intervină în sensul de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin art.20 al contractului, dar fără rezultat, suprafaţa respectivă nemaiputând fi folosită de către noi, datorită inundaţiilor din vara anului 2010.”

Terenul este sub apă, constată chiar specialiştii CJ

Există documente în acest sens, constatări la faţa locului despre starea terenului concesionat de Agrodelta Sireasa, consemnate în procese-verbale chiar de oameni ai concedentului. Iată ce constată comisia condusă de juristul Zaharia Fătu în 12-13 iulie 2010, la o lună după inundaţii: „În urma verificărilor în teren a rezultat că suprafaţa totală concesionată de 4.362 ha este utilizată astfel: suprafaţa inundată, 4.362 ha”.

În 2 iunie 2010, cu câteva zile înainte de inundarea controlată, aceeaşi comisie constată şi consemnează în proces-verbal: „În urma verificărilor în teren a rezultat că suprafaţa totală concesionată de 4.362 ha este utilizată astfel: suprafaţa cultivată, 4.362 ha.”

Altă comisie de la judeţ se deplasează la faţa locului în 28 octombrie 2011, care, în prezenţa primarului comunei Ceatalchioi, Simion Damianov, constată şi consemnează într-un proces-verbal: „În conformitate cu harta loturilor anexă la contractul de concesiune nr. 61/1998 şi a actelor adiţionale ulterioare, suprafaţa cultivabilă este de 364 ha. Restul suprafeţei de teren agricol este înmlăştinită şi în proporţie de 70% acoperită de apă”.

Teren necultivabil nici în prezent (!).

A plătit ce-a muncit

Pentru terenul de circa 400 de hectare, situat undeva într-o zonă ridicată a grindului Ciociu, pe limita de nord a Amenajării, teren exploatat, Agrodelta Sireasa şi-a onorat, conform obligaţiilor contractuale, plata la termen a redevenţei, plată aferentă suprafeţei respective. Stau dovadă Ordinul de plată nr. 218 din 28 noiembrie 2012, pentru 31.675 lei şi Ordinul de plată nr. 166 din 27 august 2013 pentru achitarea sumei de 113.546 lei.

Vom reveni pe acest subiect.