Între 1 mai și 20 decembrie, Asociația Gifted Center desfășoară proiectul „Program de orientare şi consiliere vocaţională copii 8 – 11 ani”.

Prin implementarea proiectului se urmărește prevenirea/ limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, ce pot duce la marginalizare și risipă inutilă a inteligenței, prin orientarea și consilierea vocațională a 15 de copii supradotați, preponderent din municipiul Tulcea, și implicit a părinților acestor copii. Selectarea copiilor se face după o testare în prealabil a cel puțin 40 de copii cu testul WISC IV (test international de inteligență validat pe populația României și aprobat COPSI). La începutul activității de testare, părinții copiilor participanți vor completa un chestionar ce va releva nivelul acestora de informații privind riscurile ce afectează dezvoltarea și evoluția copiilor supradotați, precum și a nevoilor speciale pentru o educație diferențiată și personalizată.

Atingerea obiectivelor specifice din proiect se va face desfășurând următoarele activități: Managementul proiectului, Lansarea și promovarea proiectului, Desfășurarea procedurilor de achiziții publice, Formarea grupei de lucru (după parcurgerea a patru etape de selecție), Organizarea și realizarea atelierelor tematice (de Teambuilding și dezvoltare profesională, Aritmetică relațională și Muzicoterapie, prin care se urmărește creșterea abilităților sociale și emoționale în vederea reducerii asincroniei în dezvoltare și încurajarea copiilor să își spună părerea, să își asume proiecte/ decizii/ interese și să le dea o formă concretă aplicabilă în viața reală; prin diverse activități și jocuri se ating obiectivele individuale și de grup; experții totodată oferă și recomandări părinților în vederea diminuării disonanței cognitive – când la centru învață ceva și acasă altceva), Organizarea și realizarea conferinței de încheiere a proiectului. Se facilitează un proces de învățare în care copilul află în mod special în ce fel poate extinde ceea ce a învățat la aceste ateliere în viața lui de zi cu zi.      

Activitățile din cadrul proiectelor se vor desfășura în mai multe spații, de exemplu: sediul solicitantului, cabinet individual de psihologie, Centrul Sofia – Direcția de Asistență și Protecție socială, a Consiliului local Tulcea, perioada de desfășurare propusă fiind  1 mai-20 decembrie 2018.

Grupul țintă vizat este reprezentat de aproximativ 40 copii testați, cu testul internațional de inteligență WISC IV, dintre care vor fi selectionați 15 copii cu IQ ≥130, profil giftedness, cu vârsta între 8-11 ani și care vor forma grupul de lucru din proiect. Părinții și familiile copiilor sunt implicați activ în procesul de consiliere, contribuind la modelarea copiilor și la sprijinirea lor în alegerile legate de vocația fiecăruia.

Beneficiarii direcți: 40 copii testați, cu test internațional de inteligență WISC IV, validat pe populația României și aprobat COPSI, dintre care vor fi selectionați 15 copii cu IQ ≥130, profil giftedness, cu vârsta între 8 -11 ani;

Beneficiari indirecți (efect multiplicator – pe termen scurt, mediu și lung) – minimum 60 părinți și familiile copiilor și minimum 100 de părinți informați în Tulcea.

Beneficiar indirect (efect multiplicator – pe termen lung) – societatea românească.

Din valoarea totală a proiectului, fondurile solicitate de la bugetul local al municipiului reprezintă 90%, respectiv 13.500 de lei, în vreme ce contribuţia beneficiarului este de 10%, adică 1.500 de lei.

Asociaţia Gifted Center din Tulcea s-a înființat în septembrie 2017 și este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, ce are ca scop identificarea, dezvoltarea și valorificarea potențialului copiilor cu abilități intelectuale înalte (copii supradotați) din județul Tulcea, având în vedere că aceștia sunt copii cu nevoi speciale de educație (definite conform Legii nr. 17/2007 și Legii nr. 1/2011), cu risc social ridicat   Obiectivul Asociației este îmbunătățirea situației copiilor supradotați din municipiul Tulcea și zonele limitrofe, prin mai buna integrare școlară și socială.

Pe 23 iunie, între orele 10.30 şi 11.30, la Casa Avramide va fi organizată o întâlnire între părinţi, cadre didactice şi specialişti psihologi, unde vor fi prezentate şi discutate caracteristicile copiilor cu abilităţi înalte (supradotaţi), riscurile sociale la care aceştia sunt expuşi, după cum se va vorbi despre necesitatea abordării educaţiei acestora în mod diferenţiat.

Preşedintele asociaţiei este Liliana Coleaşă, iar coordonatorul proiectului e Cristina Dinu.

Revenim cu amănunte.