Institutul de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion”, instituţie subordonată  Consiliului Judeţean Tulcea, organizează în perioada 26-28 aprilie Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Dobrogea şi Marea Unire la Centenar”.

Sesiunea începe cu vernisajul Expoziţiei „Portul popular – valoare identitară”, programat joi, de la ora 17.00, la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară.

Iată programul complet al manifestărilor care se vor desfăşura vineri, 27 aprilie, atât la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, cât şi la Muzeul de Istorie şi Arheologie:

SECŢIUNEA ISTORIE

(la Muzeul de Istorie și Arheologie)

11.45 – 1345: Comunicări. Moderatori: Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea şi Prof. univ. dr. Lascu Stoica

– dr. Teodora Giurgiu, drd. Silviu-Daniel Niculae – Dobrogea în ecuația păcii și războiului (1918)

– dr. Valentin Ciorbea – Apărarea României Transdanubiene în contextul Marii Uniri și confirmării ei internaționale

– col. (r) Remus Macovei – Acțiunile Diviziei 10 Infanterie în apărarea Marii Uniri. 1918 – 1919

– dr. Costin Scurtu – Apărarea Dobrogei de Nord de către forțele ruso-române între 1916 – 1918

– dr. Luminița Stelian – Dobrogea. Voluntari sârbi în Războiul de Reîntregire

– dr. comandor (r) Marian Moșneagu – Lupta sub apă pe Dunăre în Primul Război Mondial în viziunea contraamiralului tulcean Iacob Bălan

– drd. Dragoș-Dan Sichigea, comandor Marius Laurențiu Rohart – Marina

Militară Română și acțiunile antibolșevice (1918 – 1921)

– dr. Luminița Giurgiu – Memoriul ofițerului de legătură Viktor Franz

despre câmpurile de luptă Turtucaia, Silistra, Bazargic și Varna (1916).

16.30 – 19.30: Comunicări. Moderatori: dr. Lavinia Dumitrașcu şi dr. Andreea Atanasiu Croitoru

– dr. Andreea Atanasiu Croitoru – Eroi marinari din Primul Război Mondial. Locotenentul Remus Lepri

– dr. Iulian Stelian Boțoghină – O fotografie ca imbold întru reconstituirea traiului din prizonierat la bulgari

– dr. Aurel Stănică, prof. Daniela Stănică – Unități militare și ofițeri tulceni din Primul Război Mondial decorați cu

ordinul „Mihai Viteazul”

– dr. Lavinia Dumitrașcu – Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanța și „mirciștii” în Primul Război Mondial

– dr. Valentin Pătrașcu – Participarea cercetașilor Gheorghe și Mihail Cristescu din cadrul Cohortei Ovidiu din Constanța la bătălia de la Amzacea

– dr. Silvia Ioniță – Primul Război Mondial în colecția de fotografii al Muzeului Național al Marinei Române

– dr. Constantin Cheramidoglu – Ima-ginea idealului național românesc în presa franceză a vremii (1914-1918)

– dr. Silviu Moldovan – Problema dobrogeană în dosarele fostei Securităţi

– dr. Pompiliu Golea – Fundalul economic al Dobrogei în perioada ocupației trupelor bulgaro-germane

– dr. Angela-Anca Dobre – Considerații privind evoluția sistemului școlar din zona de nord a Dobrogei la început de secol XX

– dr. Corina-Mihaela Apostoleanu – Imagini literare dobrogene în anii ’20 ai secolului trecut.

SECȚIUNEA ETNOGRAFIE

(la Muzeul de Etnografie și Artă Populară)

11.45 – 13.45: Comunicări. Moderatori: Prof. univ. dr. Georgeta Stoica şi Conf. univ. dr. Paula Popoiu

– conf. dr. Steluța Pârâu – Colecția de port popular a Muzeului de Etnografie Tulcea – Începuturi

– prof. univ. dr. Georgeta Stoica – titlu rezervat

– conf. habil. dr. Narcisa Știucă – Canoane ale frumuseţii tradiţionale şi cochetărie feminină

– dr. Paula Popoiu – titlu rezervat

– dr. Corina Mirela Mihăescu – Ipingeaua, piesă a ansamblului vestimentar bărbătesc, între realitate istorică şi terminologie etnolingvistică.

16.30 – 19.30: Comunicări. Moderatori: conf. dr. Steluța Pârâu şi conf. habil. dr. Narcisa Știucă

– dr. Iustin Dejanu – Prezentarea expoziției „Portul popular – valoare identitară”

– Paul Buța – Despre portul popular în Mileniul III

– drd. Alexandru Chiselev – Portul popular al turcilor și tătarilor

– Elena Papa – Cămașa dobrogeană – de la formă la detaliu

– dr. Iuliana Titov – Portul popular în expozițiile tulcene.