La nivelul județului Tulcea, rata șomajului la 30 aprilie 2018 este de 2,98%, mai mică cu 1,58 pp față de luna aprilie 2017 (4,54%) și în scădere cu 0,8 pp față de cea din luna anterioară, când se înregistra valoarea de 3,78%.

Numărul de șomeri aflaţi în evidență la sfârșitul lunii aprilie 2018 (2.502 persoane) este mai mic cu 1.314 persoane față de luna aprilie 2017 (3.816 șomeri) și în scădere cu 678 persoane faţă de luna martie 2018 (3.180 persoane), urmare a fluxului de intrări și ieşiri înregistrate.

Din totalul șomerilor înregistraţi la nivelul judeţului Tulcea, 679 au fost șomeri indemnizaţi și 1.823 neindemnizaţi.

În ceea ce privește repartizarea șomerilor în mediul rural/urban:

– Număr şomeri înregistraţi în mediul urban – 580 (325 femei)

– Număr şomeri înregistraţi în mediul rural – 1.922 (760 femei)

În luna aprilie 2018 au fost întocmite un număr de 583 dosare, din care 57 dosare pentru şomeri indemnizaţi, 526 dosare pentru şomeri neindemnizaţi si s-au prezentat la vize un număr de 649 şomeri.

Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă în luna aprilie 2018 a condus la crearea şi ocuparea a 276 de locuri de muncă.