La nivelul judeţului Tulcea rata şomajului la 31 ianuarie 2018 este de 4,52%, mai mică cu 0,82 pp faţă de luna ianuarie 2017 (5,34%) şi în scădere cu 0,18 pp faţă de cea din luna anterioară, când se înregistra valoarea de 4,70%.

Numărul de şomeri aflaţi în evidenţă la sfârşitul lunii ianuarie 2018 (3.801 persoane) este mai mic cu 689 persoane faţă de luna ianuarie 2017 (4.490 şomeri) şi în scădere cu 150 persoane faţă de luna decembrie 2017 (3.951 persoane), urmare a fluxului de intrări şi ieşiri înregistrate.

Din totalul şomerilor înregistraţi la nivelul Judeţului Tulcea, 1.173 au fost şomeri indemnizaţi şi 2.628 neindemnizaţi. Faţă de luna precedentă numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 90 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 240 persoane.

Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă în luna ianuarie 2018 a condus la crearea şi ocuparea a 87 de locuri de muncă.

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor în mediul rural/urban:

– Număr şomeri înregistraţi în mediul urban – 1.116 (526 femei)

– Număr şomeri înregistraţi în mediul rural – 2.685 (917 femei)

În luna ianuarie 2018 au fost întocmite un număr de 392 dosare, din care 191 dosare pentru şomeri indemnizaţi, 201 dosare pentru şomeri neindemnizaţi şi s-au prezentat la vize un număr de 1.174 şomeri.