Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate prin lege să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor admninistrativ – teritoriale, anume prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări. De prevederile Legii nr. 24/2007 a ţinut cont Andaluzia Luca, viceprimar al municipiului, atunci când le-a propus consilierilor locali să aprobe Registrul Local al Spaţiilor Verzi din intravilanul municipiului, registru de care se va ţine cont la întocmirea documentaţiilor de urbanism şi eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor distinge între spaţii verzi cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate), spaţii verzi publice de folosinţă specializată, spaţii verzi pentru agrement, spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă, culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică, păduri de agrement, pepiniere şi sere.

Iniţiatorul Andaluzia Luca a specificat că obiectul Registrului Local al Spaţiilor Verzi îl constituie spaţiile verzi din intravilanul municipiului Tulcea, „respectiv 1.700 de hectare, suprafaţă stabilită prin P.U.G. în vigoare, care a constituit suportul de bază pentru identificarea şi inventarierea spaţiilor verzi. S-au creat premisele pentru îndeplinirea directivei europene în privinţa indicatorului spaţiu verde alocat pe cap de locuitor – 26 m.p. Suprafaţa totală de spaţiu verde este de 187,5 de hectare, raportată la o populaţie de aproximativ 73.000 de locuitori, indicatorul având o valoare de 25,7 m.p./locuitor”.

Aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea în decembrie 2017, Registrul Local al Spaţiilor Verzi din intravilanul municipiului se va face, ori de câte ori intervin modificări, la propunerea Compartimentului Mediu din cadrul Primăriei Tulcea.