Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Am votat în cadrul comisiei si în plenul Camerei Deputaților proiectul de lege menționat, cu o serie de amendamente ce vizează eliminarea neclarităţilor şi disfuncţionalităţilor identificate de instituţiile şi autorităţile publice în procesul aplicării etapizate a Legii salarizării unitare. Astfel, am eliminat sintagma «unităţi sanitare publice» din textul legii pentru ca măririle să se poată opera de la 1 martie a.c. pentru tot personalul medical, inclusiv pentru asistentele şi medicii din şcoli, din centrele de expertiză etc. De asemenea, s-a rezolvat şi problema grilei de salarizare pentru ambulanţierii şi şoferii de autosanitare care reclamau faptul că participă în mod activ la intervenții alături de medici și de asistenți”, a oferit detalii deputatul tulcean Anişoara Radu, membru al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților:

Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi şi al managerului general va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical, majorat cu 10%, iar cel  al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical, majorat cu 5%.

Persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico-socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.

Orele suplimentare ale polițiștilor vor fi plătite cu 75% din solda de bază (în condițiile în care până acum orele suplimentare erau compensate cu zile libere), iar jandarmii vor avea o creștere a indemnizației cu 10% în cazul intervențiilor.

Conform noii legi, personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

În acest context, indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi ale primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

„Nu în ultimul rând aș menționa faptul că pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Celelalte categorii de persoane cu handicap grav şi accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc printr-o hotărâre de Guvern ce urmează a fi emisă până la data de

1 septembrie 2018. Sunt unele dintre cele mai importante reglementări pe care le-am votat după o analiză profundă și o largă dezbatere”, a conchis deputatul social democrat, Radu Anișoara.