tulcea veche 1Articolul de mai jos a fost publicat în Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraş”, volum îngrijit de Daniel Flaut, Mihaela
Iacob, Dorel Paraschiv.
Volumul a făcut obiectul lucrărilor colocviului „Recuperarea memoriei oraşu lui Tulcea, 1878-1948: împlinire sau deziderat?”, care a avut loc la Tulcea, 24 – 26 septembrie 2012.
Volumul a fost realizat în cadrul proiec tului „Tulcea 1878-1948: memoria unui oraş”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (Contractul – cadru de finanţare nr. 147/16 martie 2012), iniţiat Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, derulat în perioada martie – noiembrie 2012.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!