Începând cu data de 1 iulie 2016 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medica­le în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!