Este vorba despre sumele alocate pentru anul în curs (primul trimestru) în vederea implementării programelor naționale de sănătate aplicate la nivel național.

Conform datelor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Ordinul nr. 1307 / 29 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

nr. 245/2017 prevede introducerea unui nou tabel referitor la „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018”.

În total, vorbim despre 1.209.780.890 de lei credite angajament și 1.227.582.740 de lei credite bugetare (suma fiind valabilă la nivel național).

Spre exemplu, pentru Programul naţional de diabet zaharat suma alocată este 272.434.750 de lei (credite angajament), respectiv 281.067.890 de lei (credite bugetare).

Pentru Programul naţional de oncologie, vorbim despre 412.376.630 de lei credite bugetare, pentru Programul naţional de boli cardiovasculare 36.649.880 de lei credite bugetare, pentru Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei – 50.634.080 de lei, iar pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică – 258.410.650 de lei.

Programele naționale sunt un ansamblu organizat de activități si servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activitățile profilactice și tratamentul specific acestor boli sunt finanțate din Bugetul statului și din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.

Programele naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Sănătații, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeaşi instituție împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativă a Medicilor, cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale științifice medicale, ai clinicilor universitare, unităților de cercetare, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor și instituţiilor centrale cu rețea sanitară proprie, precum și cu reprezentanți ai populației.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie și să deruleze contracte de achiziții publice pentru medicamentele și materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.