De curând, deputatul tulcean Vasile Gudu s-a adresat în scris ministrului Sănătăţii, parlamentarul fiind ocupat de respectarea normelor specifice în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea.

Gudu a făcut trimitere la două acte normative prin care sunt aprobate normele privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare şi, respectiv, pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private. Interesat de buna funcţionare a unităţii spitaliceşti, deputatul cerea să i se comunice dacă sunt respectate prevederile actelor normative menţionate şi când va beneficia S.J.U.T. de toate lifturile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime.

Potrivit răspunsului oferit de Dan Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea are Autorizaţie Sanitară de Funcţionare cu program de conformare. De asemenea, în cadrul unităţii sanitare funcţionează sistemul de autocontrol referitor la respectarea normelor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare prin recoltări de probe salubritate, aeromicrofloră, verificarea dezinfecţiei şi sterilizării, aspect relevat şi de acţiunile de verificare şi control ale echipelor Compartimentului de Control din cadrul D.S.P. Tulcea: „Nu au fost constatate deficienţe majore în acest sector de activitate, în spital existând substanţe pentru dezinfecţie, sterilizare cu certificate de conformitate şi în cantităţi suficiente în toate secţiile şi compartimentele spitalului, precum şi respectarea procedurilor de utilizare. Lipsa înregistrării unor infecţii intraspitaliceşti, a reclamaţiilor/sesizărilor din partea pacienţilor/aparţinătorilor privind condiţiile de acordare în siguranţă a asistenţei medicale spitaliceşti atestă preocuparea conducerii S.J.U.T. pentru respectarea normelor de igienă”.

Cât priveşte al doilea aspect, spitalul este dotat cu patru lifturi, dintre care cel care nu funcţionează va fi cuprins în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli/2018 pentru reparaţii capitale.