Consilierii judeţeni au aprobat de curând componenţa Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. După cum ne-a declarat secretarul judeţului, Marius Cristi Mihai, noua hotărâre a C.J. este în acord cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, act normativ intrat în vigoare de la 23 noiembrie 2017.

Dacă până acum din componenţa Colegiului făceau parte şi trei consilieri judeţeni, art. 14 al H.G. nr. 797/2017 prevede că „Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București și este constituită din secretarul general al județului/secretarul sectorului municipiului București, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al președintelui consiliului județean/primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară. Președintele colegiului director este secretarul general al județului, respectiv secretarul sectorului municipiului București. În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului executiv/general”.

Prin urmare, Colegiul D.G.A.S.P.C. Tulcea este format, de la sfârşitul anului trecut, din: președintele Marius Cristi Mihai, secretarul județului, şi membrii Gabriel-Teodosie Marinov, director general D.G.A.S.P.C.Tulcea, Mirela-Daniela Ghergulescu, director general adjunct – Protecția Persoanelor Adulte – D.G.A.S.P.C.Tulcea, Laura-Lăcrămioara Micu, director general adjunct – Protecția Copilului – D.G.A.S.P.C.Tulcea, Ștefan-Adrian Ionescu, director general adjunct – Economic – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Dumitra Bărăgan, şef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Relații cu Publicul – D.G.A.S.P.C.Tulcea; Felicia Bahaciu, şef Serviciu Financiar – Contabil, Finanțe-Buget – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Sofica Caracudă, şef Serviciu Management de caz pentru copil, Monitorizare servicii sociale – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Camelia Blendea, şef Serviciu Prevenție, Intervenție Situații Speciale, Evaluare Minori, Fapte Penale – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Nastasia Uzunia, şef Serviciu Evaluare Complexă a Copilului – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Andreea – Daniela Tatu, şef  Serviciu Prevenire Marginalizare, Management de caz pentru adulți, Monitorizare Servicii Sociale, Evidență și Plată Prestații Sociale – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Doru Manole, şef Serviciu Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – D.G.A.S.P.C. Tulcea; George Blejan, şef Serviciu Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Sănătate, Securitate în muncă și P.S.I. – D.G.A.S.P.C. Tulcea; Luciana Cucerencu, şef Serviciu Administrație Publică Locală – Consiliul Județean Tulcea; Nicușor Condrat, responsabil Compartiment Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public – Consiliul Județean Tulcea; Sorin Ciortîrnel, expert superior Compartiment Sănătate – Consiliul Județean Tulcea.     

Conform legii, Colegiul analizează activitatea Direcţiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei, avizează proiectul strategiei, propune spre avizare statul de funcţii ş.a.

Potrivit directorului general Gabriel – Teodosie Marinov, din 1.379 de posturi, câte cuprinde organigrama, la D.G.A.S.P.C. Tulcea sunt angajate în prezent 1.020 de persoane.