În baza unui contract de prestări servicii încheiat în urma unei licitaţii pe SEAP, SC Servicii Publice SA Tulcea a început, încă de la sfârşitul lunii trecute, o campanie de capturare, transport şi gestionare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al oraşului Sulina. În prima etapă a campaniei, contractul dintre UAT Sulina şi SC Servicii Publice SA fiind până la sfârşitul anului 2017, s-au capturat şi transportat la Tulcea un număr de 60 de animale.

„Am primit nenumărate sesizări din partea cetăţenilor că numărul câinilor fără stăpân a crescut foarte mult, lucru pe care l-am sesizat şi eu ca simplu cetăţean, şi de aceea, prin licitaţie publică, pe SEAP, într-un mod transparent şi public, am cerut oferte pentru acest serviciu în condiţiile în care noi, la nivel de oraş, nu avem un serviciu de ecarisaj. Mă bucur sincer că a câştigat licitaţia o firmă din Tulcea şi nu una privată, ci la care acţionar este consiliul local şi spun asta pentru că nu aş fi vrut să se interpreteze dacă ar fi câştigat o firmă privată”, a declarat primarul oraşului Sulina, Nicolae Răduş.

În legătură cu acest subiect, o asociaţie de protecţie a animalelor a sesizat autorităţile sanitar veterinare şi cele de anchetă cu privire la faptul că în timpul acţiunii au fost ucise animalele, ceea ce, conducerea SC Servicii Publice SA Tulcea neagă vehement.

„Societatea noastră a capturat un număr de 60 de câini fără stăpân de pe raza UAT Oraş Sulina, conform procesului verbal publicat pe site-ul societăţii în baza unui contract ce încetează la 31.12.2017. Societatea noastră a transportat un  număr de 60 de câini fără stăpân în auto autorizat şi în cuşti exterioare. Nu cunoaştem informaţii cu privire la numărul de câini fără stăpân transportaţi de celelalte două „dube”, care nu aparţin societăţii noastre. Este adevărat că organele de control (DSVSA Tulcea, IPJ Tulcea) au dirijat un număr de 19 câini către adăpostul nostru până la soluţionarea situaţiei iar mijlocul de transport care s-a prezentat la sediul adăpostului nostru avea nr. de înmatriculare MS 10 AFI. În plus, la sediul societăţii noastre s-a depus cerere de adopţie doar pentru câinii fără stăpân capturaţi pe raza UAT Oraş Sulina şi nu pentru toţi câinii din adăpost. Asociaţia se numeşte READC Turda prin preşedinte Marin Bleinder”, se precizează într-un punct de vedere transmis redacţiei de SC Servicii Publice SA Tulcea.

De asemenea, R.E.A.D.C. Turda, ne-a transmis săptămâna aceasta un comunicat de presă din care cităm: „Reprezentan­ţii asociaţiei noastre au fost prezenţi la faţa locului şi au observat deru­larea întregului proces, conform legisla­ţiei în vigoare care permite acest lucru. Menţionăm că mulţi cetăţeni ne-au predat voluntar căţei şi câini pentru adopţie. Niciun animal nu a fost luat pentru acţiuni de castrare deoarece întregul pro­gram de castrare gratu­ită va începe în luna septembrie, iar înregistrarea şi vaccinarea gratuită din luna octombrie. Animalele salvate şi adoptate de noi se află în custodia Adăpostului din Tulcea, fiind sub tratament, sub supravegherea medicu­lui veterinar Cucu Vlad, doctor de liberă practică contractat de noi. Am depus o cerere la ANSVSA pentru derogare de la Legea 155/2001 privind câinii fără stăpân, pentru a putea transporta câinii în adăposturi private, deoarece condiţiile şi posibilităţile tratamentului în Adăpostul din Tulcea nu pot fi oferite conform legii sanitar-veterinare.

Aşteptăm aprobarea autorităţilor pentru a putea transfera câinii în alte adăposturi. Nu a decedat nici un animal în timpul acestor acţiuni şi nici în timpul transportului. Intervenţia noastră spontană a salvat vieţi, confirmare primită şi de la autorităţile de control.

Implicarea practică în salvarea animalelor nu poate fi comparată cu implicarea virtuală. Dacă iubitorii activişti prezenţi ar fi adoptat măcar un câine, ar fi meritat respectul tuturor”.

Potrivit legii (art. 7 din OUG 155/2001), „(1) câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:

  1. a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari;
  2. b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;
  3. c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.

(2) Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenţa ordonanţă de urgenţă.

(4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.

(5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul local şi/sau din alte surse”.