Profesori Greva_PAG 1După 27 de ani de luptă sindicală, cadrele didactice  se vor putea bucura, în sfârșit, de creșterile salariale așteptate, cu condiția ca Președintele Klaus Iohannis să promulge Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, adoptată de Parlament · În funcție de nivelul salariilor actuale, parte a personalului din învățământul preuniversitar va ajunge la nivelul maxim al creșterilor încă de la 1 martie 2018, restul atingând acest nivel la 1 ianuarie 2019

Salariile actuale din învăţământul tulcean şi creşterile de la 1 ianuarie 2018

Cadrele didactice vor beneficia, începând de anul viitor, de măriri salariale graduale, potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, adoptată de Parlament şi trimisă spre promulgare.

De exemplu, potrivit legii, un profesor cu studii superioare de lungă durată, cu grad didactic I, cu o vechime de peste 25 de ani în învăţământ, ar urma să aibă, după toate creșterile, un salariu de bază de 5.517, față de 3.779 lei, cât are acum. De asemenea, un profesor debutant, tot cu studii superioare de lungă durată, va avea o mărire salarială de la 2.234 la 4.098 lei, în timp ce directorul unui liceu cum este „Grigore Moisil” va avea un salariu în creștere de la 4.722 la 7.000 de lei.

În județul Tulcea, de aceste creșteri salariale vor beneficia 2.880 de cadre didactice, dintre care 1.387 cu grad I didactic, 540 cu gradul II didactic şi 464 cu grad didactic definitiv. De asemenea, vor avea măriri salariale 489 de profesori sau învăţători şi educatori debutanţi, 328 dintre aceştia cu studii superioare şi 161 absolvenţi cu studii medii.

Salariile actuale ale cadrelor didactice din judeţul Tulcea

Salariile profesorilor s-au mărit începând cu 1 ianuarie 2017 ajungând la anumite cuantumuri, urmând ca începând cu 1 martie 2018 creșterile să fie de încă 20%.

Astfel, salariile actuale ale profesorilor sunt:

– profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I, cu vechime de peste 25 de ani  – 3.779 lei

– profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II, cu vechime între 20-25 de ani  – 2.776 lei

– profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv, cu vechime între

10-15 ani – 2.391 lei

– profesor studii superioare de lungă durată debutant – 2.234 lei

– învăţător, educatoare, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, grad didactic I, cu vechime de peste 25 de ani – 2.485 lei

– învăţător, educatoare, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, grad didactic definitiv, cu vechime între 5-10 ani – 1.982 lei

– profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal fără

pregătire de specialitate, debutant – 1658 lei.

Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare:

– administrator financiar, bibliotecar, grad I, cu studii superioare – 3.827 lei

– administrator financiar, bibliotecar, cu studii medii, debutant – 2.054 lei

– secretar instituţie – unitate de învăţământ, grad I, cu studii superioare – 3.506 lei

– secretar instituţie – unitate de învăţământ, grad I, cu studii superioare, debutant – 2.198 lei

– pedagog şcolar, laborant, mediator şcolar, grad IA – 4.173 lei

– pedagog şcolar, laborant, mediator şcolar, debutant – 3.950

Salariile din învăţământul tulcean de la 1 ianuarie 2018

Noua lege a salarizarii prevede ca salariile personalului din învățământul preuniversitar să crească cu 25% față de nivelul actual de la 1 ianuarie 2018, iar de la 1 martie 2018 să crească iar, cu 20% din valoarea salariului de bază aflat în plată în luna februarie 2018. Astfel, în funcție de nivelul salariilor actuale, parte a persona­lului din învățământul

preuniversitar va ajunge la nivelul maxim al creșterilor încă de la 1 martie 2018, restul atingând acest nivel la 1 ianuarie 2019.

La 1 ianuarie 2018, salariile următorilor angajați din învățământul preuniversitar vor crește după cum urmează:

– profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I, cu vechime de peste 25 de ani  – 4.723 lei

– profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II, cu vechime între 20-25 de ani  – 3.470 lei

– profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv, cu vechime între

10-15 ani – 2.989 lei

– profesor studii superioare de lungă durată debutant – 3.351 lei

– învăţător, educatoare, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, grad didactic I, cu vechime de peste 25 de ani – 3.106 lei

– învăţător, educatoare, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, debutant – 2.457 lei

– profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal fără

pregătire de specialitate, debutant – 2.072 lei.

Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare:

– administrator financiar, bibliotecar, grad I, cu studii superioare – 4.345 lei

– administrator financiar, bibliotecar, debu­tant – 2.567 lei

– secretar instituţie – unitate de învăţământ, grad II, cu studii superioare – 2.748 lei

– pedagog şcolar, laborant, mediator şcolar, grad IA – 4173 lei

– pedagog şcolar, laborant, mediator şcolar, debutant – 3.950

Salariile inspectorilor şcolari şi ale personalului de conducere

În momentul de față, salariile pentru funcțiile de conducere sunt următoarele:

– inspector școlar general – 6.100 lei

– inspector școlar general adjunct – 5.735 lei

– director Casa Corpului Didactic – 5.735 lei

– inspector școlar de specialitate – 4.980 lei

– director unitate de învățământ.

Salariile se stabilesc în funcție de numărul de clase și de elevi.

Astfel, într-o comună, de exemplu Carcaliu, directorul școlii are un salariu de 4.233 lei, iar la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” – 4.722 lei

– director adjunct unitate de învă­țământ, Liceul „Grigore Moisil” – 4.385 lei

– contabil șef școală, Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret – 3.760 lei

– secretar-șef unitate de învăță­mânt, Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret” – 3.385 lei

salarizare bugetari p31Exemple de creşteri salariale pentru inspectorii şcolari şi personalul de conducere

Inspectorii școlari și personalul de conducere din învățământul preuniversitar vor beneficia, ca toți bugetarii, de o majorare salarială de 25% de la 1 ianuarie 2018, aplicată la salariul existent în plată în luna decembrie a anului 2017. La 1 martie 2018, inspectorii școlari vor ajunge la maximul majorărilor salariale conform legii salarizării unitare, spre deosebire de alți bugetari, ale căror majorări salariale se vor întinde pe durata a 4 ani, până în 2022.

Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

La 1 ianuarie 2018, salariile inspectorilor școlari și ale persona­lului de conducere din învățământul preuniversitar vor fi:

– inspector școlar general – 7.625 lei

– inspector școlar general adjunct – 7.169 lei

– director Casa Corpului Didactic – 7.169 lei

– inspector școlar de specialitate – 6.225 lei

– director unitate de învățământ.

Salariile se stabilesc în funcție de numărul de clase și de elevi. Astfel, într-o comună, de exemplu Carcaliu, directorul școlii are un salariu de 5.291 lei, iar la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” – 5.902 lei

– director adjunct unitate de învă­țământ, Liceul „Grigore Moisil” – 5.481 lei

– contabil șef școală, Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret – 4.700 lei

– secretar-șef unitate de învăță­mânt, Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret” – 4.231 lei

Tranşele creşterilor salariale din învăţământ

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază acordat cadrelor didactice, precum şi al directorilor de şcoli şi personalului din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean. De asemenea, începând cu 1 martie 2018, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat.

În cazul în care creșterea procentuală a salariului de bază duce la depășirea plafo­nului maxim prevăzut în legea salarizării unitare a personalului bugetar, salariile vor fi limitate la acest plafon maxim.

Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ

Potrivit art. 3 din lege, personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi

desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geogra­fică respectivă. De asemenea, personalul didactic din învăţământul special benefi­ciază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

În art. 5 este prevăzut că personalul didac­­tic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. „Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar (…)  şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani”.

Potrivit art.7, personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

  1. a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut;
  2. b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut;
  3. c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut;
  4. d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut.

De asemenea, potrivit art.8, personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diri­ginte, învăţătorii, educatoarele, instituto­­rii, profeso­rii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

Art. 12 prevede că personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modifi­cările şi comple­tările ulterioare.

Personalul didactic care desfăşoară activitate de predare – învăţare – evaluare în sistemul penitenciar primeşte un spor de până la 15% din salariul de bază. Pentru personalul didactic de predare din învăţă­mânt se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018, se prevede în art. 16.

După intrarea în vigoare a legii sala­rizării unitare și după atingerea plafonului maxim de salarizare prevăzut de lege, se vor opera rectificări anuale ale salariilor, prin aplicarea coeficienților de salarizare corespunzând fiecărui salariu la salariul minim brut pe economie. De la 1 ianuarie 2018, salariul minim brut va crește cu 100 de lei față de nivelul actual, până la 1.550 de lei.

Salariile maxime din învăţământ în urma aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

*  În funcție de nivelul salariilor actuale, parte a personalului din învățământul preuniversitar va ajunge la nivelul maxim al creșterilor încă de la 1 martie 2018, restul atingând acest nivel la 1 ianuarie 2019

salarizare bugetari p32

salarizare bugetari p37salarizare bugetari p36salarizare bugetari p33salarizare bugetari p38salarizare bugetari p35salarizare bugetari p34