Ca efect al Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară, începând cu data de 1 iulie, salariile de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea se modifică. Deoarece aceste salarii de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Judeţean, aşa cum prevede legea menţionată, preşedintele C.J., Horia Teodorescu, a iniţiat un proiect care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Consiliului Judeţean.

Stabilirea salariilor lunare se realizează de către ordonatorul de credite, aşa cum stipulează Legea 153. De asemenea, nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreşedinte, care indemni­zaţie – prin calculul legal – este în cuantum de 11.600 de lei.

Începând cu 1 iulie a.c., se va proceda la reîncadrarea personalului din aparatul de specialitate al C.J. pe funcţiile, gradele/treptele profesionale, gradaţie cores­punzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate avute, cu stabilirea salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.

Tranşele de vechime în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii sunt următoarele:

  1. a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut (prevăzut în anexele Legii 153/2017) cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
  2. b) gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%;
  3. c) gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%;
  4. d) gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%;
  5. e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare. Pentru personalul nou – încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a cotelor procentuale, corespunzător gradaţiei deţinute.

„În aproximativ 70 – 80% dintre cazuri nu sunt fluctuaţii foarte mari în ceea ce priveşte modificările salariale. La ora actuală, sunt scăderi între 180 şi 250 de lei, iar creşterile sunt cam la fel, faţă de nivelul salariilor stabilit în luna ianuarie a.c., în baza hotărârii Curţii Consti­tu­ţionale, prin care s-au aliniat salariile familiei ocupaţionale «Administraţie», la iniţiativa U.N.C.J.R. Conform prevederilor Legii 153/2017, salariile propuse variază între un minimum de 1.450 de lei şi, respectiv, un maximum care nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean. Nu există nemulţumiri în rândul salariaţilor instituţiei, situaţie datorată şi consultărilor prealabile cu organizaţiile sindicale. Prin bugetul aprobat al judeţului sunt asigurate sumele necesare acoperirii cheltuielilor de personal pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din aparatul de specialitate al C.J.”, a declarat vicepre­şedintele Dumitru Mergeani.