Salariile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ s-ar putea majora, începând cu 1 decembrie 2015, cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, se precizează într-un proiect al Minis­terului Educaţiei. De aceste măriri salariale va beneficia şi personalul din minister, aparatul central, cât și personalul nedidactic din inspecto­ratele școlare județene.

Potrivit aceluiaşi proiect, pentru funcția de director din cadrul instituțiilor de învă­țământ superior, indemnizația de conducere se stabilește la nivelul prevăzut de legislația în vigoare pentru funcția de director general administartiv.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!