Salariile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ vor creşte, începând cu 1 decembrie 2015, cu 15% faţă de cel actual, de aceste măriri beneficiind şi personalul din minister, aparatul central, cât și personalul nedidactic din inspectoratele școlare județene. Guvernul a aprobat miercuri proiectul de act normativ ce viza aceste creşteri salariale.

Potrivit noului act normativ, pentru funcția de director din cadrul instituțiilor de învățământ superior, indemnizația de conducere se stabilește la nivelul prevăzut de legislația în vigoare pentru funcția de director general administartiv.