PLEN CONSILIUL LOCAL_dec._ PAG 1Ca urmare a numirii sale în funcţia de secretar de stat în cadrul Minis­terului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Sterică Fudulea a demisionat, la finele lunii aprilie, din Consiliul Local Tulcea. Potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnită­ţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Fudulea a renunţat în termen de 15 zile la demnitatea de ales local.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!