Şi ieri, la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanţii instituţiei şi cei ai federaţiilor şi asociaţiilor pescăreşti care vor desfăşura activitatea de pescuit sezonier la scrumbie, pe Dunăre – braţul Sfântu Gheorghe.

Întâlnirea de la sediul ARBDD a analizat solicitările asociaţiilor de pescari şi ale societăţilor comerciale autorizate în ceea ce priveşte pescuitul la scrumbie în anul 2018.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, concluziile întâlnirii au fost următoarele:

– Asociaţiile de pescari/societăţile comerciale vor notifica în scris ARBDD cu privire la numărul de ambarcaţiuni care vor fi utilizate în activitatea de pescuit la scrumbie;

– În actele de reglementare care vor fi emise, se va specifica faptul că în ambarcaţiunile de pescuit vor activa numai pescari comerciali autorizaţi, deţinători de acte de reglementare valabile în anul 2018;

– Împărţirea toanelor la scrumbie pentru pescarii din zonele Murighiol şi Dunavăţ va fi similară celei din 2017, situaţie acceptată de toţi participanţii. La fel şi cele de pe braţul Tulcea, braţul Chilia, braţul Sulina şi pe Dunăre de la Ceatal Izmail la Gura Prutului;

– Uneltele folosite în activitatea de pescuit la scrumbie vor respecta prevederile Ordinului nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Perioada de pescuit sezonier la scrumbie se va încheia la data de 15 iunie 2018, când va fi eliberat tronsonul braţ Sf. Gheorghe km 0-44 pentru a permite Asociaţiilor din Sf. Gheorghe să pescuiască la celelalte specii.

Săptămâna viitoare, a treia întâlnire, de mediere

Săptămâna viitoare se va organiza o altă întâlnire pentru a definitiva repartizarea zonelor de pescuit la care vor participa, pentru clarificări şi negocieri, reprezentanţi ai Asociaţiei din Sf. Gheorghe şi ai celorlalte Asociaţii care pescuiesc la scrumbie pe tronsonul braţului Sf. Gheorghe km 0- km 44.

ARBDD va înştiinţa în scris toate celelalte autorităţi interesate cu privire la deciziile luate, precum şi asupra altor condiţii care vor fi stabilite în vederea desfăşurării, în condiţii optime şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, a activităţii de pescuit sezonier la scrumbie în anul 2018.