Conform Ordinului MEN 3.475/2018 privind aprobarea metodologiei de selecție pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene, selecția personalului pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene, la diverse discipline/secții lingvistice, se realizează de către ministerele educației din țările membre ale Uniunii Europene, prin proceduri specifice, în baza unui centralizator de posturi aprobat de către Consiliul Superior al Școlilor Europene, și în conformitate cu Statutul personalului detașat din Școlile Europene.

Înființate în 1953, cu scopul asigurării educației în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare, Școlile Europene sunt structuri publice europene, instituții de învățământ cofinanțate de Uniunea Europeană, care compun un sistem sui generis, ca formă de cooperare între statele membre în domeniul educației preuniversitare.

Cadrul normativ al funcționării acestor instituții de învățământ public, constituite ca sistem educațional, este asigurat de o legislație internațională, asumată de statele comunitare.

România  a adoptat, la 3 decembrie 2007, Legea nr. 356/2007  pentru ade-rarea la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994.

„Selecția profesorilor români care predau în Școlile Europene se face periodic, în temeiul metodologiei-cadru specifice, aprobate prin ordin de ministru, și în concordanță cu necesarul de posturi estimat și supus aprobării Consiliului Superior al Școlilor Europene, anual, de către școlile în care învață elevi români“, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean.