*Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea aduce la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice, că până pe 25 aprilie 2013 se pot depune cereri de contractare

Pentru a încheia contractele pe anul în curs, furnizorii vor prezenta cererea de contractare si documentele necesare încheierii contractelor .

„Dosarele complete vor fi predate la secretariatul instituţiei C.A.S.Tulcea pentru a fi înregistrate, urmând ca procesulde contractare sa fie finalizat până la data de 30 aprilie 2013“, spune ec. Eugenia Vasile, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.