Procesul de contractare, în acest caz, se încheie săptămâna viitoare, spun reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea: timp de două zile încă se pot primi solicitări pentru cele două domenii.

La începutul acestei săptămâni, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea a adus la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară și în asistența medicală în ambulatoriu pentru specialități clinice, că, în perioada 21 – 22 mai 2018, se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2018.

În vederea încheierii contractelor pe anul 2018, furnizorii vor transmite cererea de contractare și documentele necesare încheierii şi negocierii contractelor, prevăzute în actele normative în vigoare, doar în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

„Cererea de contractare şi documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e-mail office@castl.ro, în format .pdf. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 23.05.2018. Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/) și vor fi afişate la sediul instituţiei“, spune ec. Eugenia Vasile, președinte director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea.