Anunțul a fost postat la finalul săptămânii trecute, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), de către autoritatea publică județeană.

Conform documentației tehnice, „lucrările ce vor fi executate vizează modernizarea infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ229 cuprins între kilometrul 9+719 și 32+537“.

În profil transversal, drumul județean va avea o platformă cu o lățime de opt metri, alcătuită din două benzi de circulație cu lățimea de trei metri cu pante de 2,5%, mărginite de două benzi de încadrare de 0,25m şi două acostamente de 0,75m cu pante de 2,5%.

„În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu zece zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor“, se mai arată în anunțul postat în SEAP.

Valoarea estimată a investiției este 42.288.668 lei fără TVA, sumele fiind asigurate prin intermendiul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6.

Durata contractului/acordului cadru (respectiv termenul de finalizare) este 24 luni începând de la data atribuirii contractului.

Pentru atribuirea licitației, prețul ofertei contează în proporție de 90%, iar gradul de adecvare al graficului general, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor -10%.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 27 martie, ora 16.00, iar ofertele se vor deschide pe data de 29 iunie 2018, ora18.00.