Sala Mihail Kogalniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea a fost azi gazda şedinţei festive de evaluare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea, activitate la care era aşteptată şi prezenţa secretarului de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Din păcate acesta nu a putut ajunge şi la Tulcea după ce a participat la şedinţa similară a ISU Dobrogea Constanţa, aşa că reprezentantul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a fost, ca în ultimii doi ani, colonelul Mihai-Mirel Guţă, şeful „Prevenirii” la nivel naţional.

„Având în vedere diversitatea misiunilor operative, precum și provocările care apar în gestioanarea diferitelor situații de urgență, anul 2018 a creat din nou oportunitatea pentru personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea de a consolida protecția cetățeanului și a comunităților, fiind mereu aproape de acestea, la fiecare dintre intervențiile la care au participat”, a fost prima frază a raportului de activitate prezentat din memorie de colonelul Daniel Petrov, şeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea.

Din raportul său am aflat că în anul 2018, cele 4 subunități de intervenţie au acţionat la 5551 de intervenţii în situaţii de urgenţă (în medie 15 intervenţii pe zi) comparativ cu anul 2017 când s-au înregistrat 5515 intervenţii, din care:

-4249 cazuri de urgenţă asistate de SMURD (reprezentând 76%) faţă de 3745 cazuri în anul 2017 (reprezentând 68%);

-432 incendii (reprezentând 8%) faţă de 384 în anul 2017 (reprezentând 7%);

-447 acţiuni de asistenţă persoane (reprezentând 8%) faţă de 302 în anul 2017 (reprezentând 5%);

-221 acţiuni de protecţie a comunităţilor (reprezentând 4%) faţă de 887 în anul 2017 (reprezentând 16 %);

-202 alte situaţii de urgenţă (reprezentând 4%) faţă de 197 în anul 2017 (reprezentând 4%).

Ponderea tipurilor de intervenţii

La cele mai multe intervenții a participat Detaşamentul de Pompieri Tulcea (3083 intervenţii), urmat de Staţia de Pompieri Babadag  (1234 intervenţii), Secţia de Pompieri Măcin (1126 intervenţii) și Pichetul de Pompieri Nave Operative Crişan (62 intervenţii).

Intervenţiile echipajelor S.M.U.R.D. s-au concretizat prin asistarea unui număr de    4130 (2018) / 3608 (2017), din care 3876 (2018) / 3357 (2017) persoane adulte şi 254 (2018) / 251 (2017) copii.

Principalele intervenţii ale echipajelor SMURD/descarcerare (4249 intervenţii), au fost:

-Traumatisme – 1898;

-Afecţiuni medicale generale – 1951;

-Intoxicaţii – 281;

-Accidente rutiere – 119.

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut drept împrejurare determinantă următoarele cauze:

1.foc deschis în spaţii deschise – 172;

2.coş, burlan de fum defect sau necurăţat – 42;

3.fumatul – 67;

4.acţiune intenţionată – 50;

5.instalaţii electrice defecte – 50;

6.aparate electrice sub tensiune nesupravegheate – 11;

7.alte împrejurări – 3;

8.accident urmat de incendiu – 1;

9.mijloace de încălzire nesupravegheate – 4;

10.trăsnet şi alte fenomene naturale – 1;

11.cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit – 1;

12.scântei mecanice, electrostatice şi frecare – 4;

13.jocul copiilor cu focul – 13;

14.scurgeri (scăpări) de produse inflamabile – 7;

15.autoaprindere sau reacţii chimice – 2;

16.sudură – 1;

17.nedeterminate – 3.

 

După tipul proprietăţii, 205 din obiectivele afectate de incendiu au fost proprietăţi individuale (locuinţe şi anexe ale gospodăriilor cetăţeneşti), 199 din domeniul public al localităţii şi 28 din domeniul privat român. Din totalul intervenţiilor, 56% s-au desfăşurat în mediul rural şi 44% s-au desfăşurat în mediul urban.

Top 3 intervenţii din 2018

Cu toate că fiecare situație de urgență din cele 5551  la care am intervenit are specificul ei, existând potențiale riscuri indiferent de amploarea acesteia sau de tipul de risc manifestat, pe parcursul anului 2018, prin complexitatea gestionării lor, se disting 3 intervenții din multitudinea de misiuni pe care le-am desfășurat:

  1. În data de 05.08.2018, la ora 13.58, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Delta” al judeţului Tulcea a fost alertat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Şcoala Gimnazială, din localitatea Dorobanţu. La locul intervenţiei s-a deplasat Secţia de Pompieri Măcin, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. La momentul sosirii la locul intervenţiei, incendiul se manifesta la acoperişul şi mobilierul din incinta şcolii. În urma recunoaşterii s-a constatat că intervenţia necesită forţe suplimentare, fiind solicitat în sprijin Detaşamentul de Pompieri Tulcea, care a intervenit cu încă o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă. Sub comanda plt. adj. Şef Bădescu Mincu(Ş.G.I.S.), 16 subofiţeri au intervenit pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea urmărilor incendiului, care a mistuit în proporţie covârşitoare şcoala. S-a lucrat timp de 3h 36′ pentru stingerea unui incendiu, în condiţii grele de lucru, datorate cantităţii mari de materiale combustibile aflate în zona de ardere. Pagubele au fost evaluate la cca. 5.000.000 lei, reprezentând acoperişul şcolii, mobilierul din birouri şi din sălile de clasă, documente din arhivă, manuale şcolare, aparatura şi electrocasnicile din interiorul şcolii, uşile şi ferestrele clădirii. Bunurile salvate au fost de aproximativ 500.000 lei.

Împrejurarea determinantă a incendiului: jocul copiilor cu focul.

  1. În data de 24.10.2018, la ora 14.36, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Delta” al judeţului Tulcea a fost alertat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la SC ESTVAL PROPERTY SRL, din localitatea Greci, având ca obiect de activitate Producţia de Confecţii Textile. La locul intervenţiei s-a deplasat Secţia de Pompieri Măcin, cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, sub comanda domnului Locotenent colonel Irimia Cristian. În urma recunoaşterii s-a constatat că intervenţia necesită forţe suplimentare, fiind solicitat în sprijin Detaşamentul de Pompieri Tulcea, care a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două autospeciale pentru munca operativă. La faţa locului s-a deplasat şi Primul Adjunct al Inspectorului Şef, Locotenent colonel Şoavă Vasile, care a preluat comanda, coordonând forţele de intervenţie (1 ofiţer+25 subofiţeri), pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea urmărilor incendiului, care a mistuit în proporţie covârşitoare fabrica de confecţii textile. S-a lucrat timp de 4h 20′ pentru stingerea unui incendiu, în condiţii grele de lucru, datorate cantităţii mari de materiale combustibile aflate în zona de ardere. Pagubele au fost evaluate la cca. 350.000 lei, reprezentând toate bunurile din interiorul clădirii. Bunurile salvate au fost de aproximativ 100.000 lei. Împrejurarea determinantă a incendiului: maşini, utilaje şi aparate tehnologice lăsate sub tensiune.
  2. În data de 12.01.2018, la ora 03.54 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Delta” al judeţului Tulcea a fost alertat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la SC TRANSPORT PUBLIC S.A., din localitatea Tulcea. La locul intervenţiei s-a deplasat Detaşamentul de pompieri Tulcea, cu şapte autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă şi două autospeciale pentru munca operativă. În urma recunoaşterii s-a constatat că intervenţia necesita forţe suplimentare, fiind solicitate în sprijin Secţia de Pompieri Măcin şi Staţia de pompieri Babadag cu câte o autospecială de stingere cu apă şi spumă. Sub comanda domnului Inspector Şef, Locotenent colonel Petrov Daniel, 4 ofiţeri şi 75 subofiţeri au intervenit pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea urmărilor incendiului, care a mistuit în proporţie covârşitoare întreaga autobază. S-a lucrat timp de 6h 8′ pentru stingerea unui incendiu, în condiţii grele de lucru, datorate temperaturii scăzute şi cantităţii mari de materiale combustibile aflate în zona de ardere. Pagubele au fost evaluate la cca. 2.000.000 lei, reprezentând acoperişul garajului, instalaţiile din interiorul garajului, utilajele şi aparatele din interiorul garajului, 15 autobuze, un microbuz şi un autoturism marca Dacia. Bunurile salvate au fost de aproximativ 1.000.000 lei. Împrejurarea determinantă a incendiului: conductor, cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolaţia deteriorată în urma unei acţiuni mecanice ori fizice.

Activitatea de prevenire

În activitatea desfăşurată pe ramura prevenirii situațiilor de urgență s-a urmărit, continuarea demersurilor pentru autorizarea unor categorii de obiective la care se înregistrează un număr mare de clădiri neautorizate, continuarea demersurilor pentru identificarea obiectivelor care funcţionează fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, creşterea exigenţei şi exercitarea rolului de autoritate în raport cu calitatea slabă a unor documentaţii aferente solicitărilor de avizare/autorizare, colaborarea cu structurile de pregătire pentru îmbunătăţirea efortului preventiv prin activităţi desfăşurate în comun pentru educarea populaţiei cu privire la măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru adoptarea unui comportament adecvat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, participarea într-un procent cât mai mare a S.V.S.U. la intervenţii în sectorul de competenţă, singuri sau în cooperare cu structurile profesioniste, creşterea numărului de S.V.S.U./S.P.S.U. şi cercuri de elevi participante la toate fazele concursurilor profesionale şi tehnico-aplicative organizate de către inspectorat și asigurarea participării în mai mare măsură a personalului cu responsabilităţi la nivel local la cursurile organizate în centrele zonale şi centrul naţional de pregătire.

Activitatea Inspecţiei de Prevenire pe anul 2018 s-a concretizat în 1125 de activități de control și 428 de activități pe linia avizării-autorizării.

În urma verificărilor au fost eliberate 51 de avize de securitate la incendiu, 39 autorizații de securitate la incendiu, și 109 alte categorii de avize.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în diverse domenii de activitate precum: comerţ, depozitare, cult, unităţi administrative, turism, sănătate, transporturi, învăţământ şi cultură.

Comparativ cu anul precedent, a crescut  numărul sancţiunilor contravenţionale, fiind aplicate 192 de amenzi contravenţionale din care 173 de amenzi acordate persoanelor fizice şi 19 amenzi acordate persoanelor juridice, în cuantum total de 419.600 lei, faţă de 103 amenzi contravenţionale, în cuantum de 81.600 acordate în anul 2017.

Cu sprijinul Inspectoratului General, în dotarea unității au intrat următoarele mijloace de intervenție:

-container suport logistic al intervenţiei tip IV – iluminat (450 kWA) – 1 cpl;

-container suport logistic al intervenţiei tip II – Multirisc – 1 cpl.

-autospecială transport efective la intervenţie 16+1 locuri marca VOLKSWAGEN, tip CRAFTER – 1 cpl;

-autoscară de intervenţie şi salvare de la înălţime 42 +/-3 m marca IVECO, tip MAGIRUS M42L – 1 cpl;

-autoambulanţă SMURD marca VOLKSWAGEN, tip TRANSPORTER T6 – 2 cpl;

Bilanţul bilanţului şi concluzii

În concluzie, analizând obiectiv şi în strânsă corelare cu cadrul legal specific, modul în care comanda şi personalul I.S.U. Tulcea au acţionat pentru gestionarea evenimentelor care au generat situaţiile de urgenţă în anul 2018 în zona de competenţă, putem afirma că rezultatele obţinute au fost preponderent foarte bune. Obţinerea acestor rezultate a fost posibilă în primul rând datorită unei colaborări foarte bune cu toţi factorii de decizie de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Consiliului Judeţean Tulcea, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor şi operatorilor economici din judeţ cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi datorită profesionalismului şi devotamentului de care au dat dovadă militarii de la I.S.U.J. Tulcea.

Mulţumim pe această cale tuturor colaboratorilor din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici din judeţul Tulcea, reprezentanţilor mass-mediei pentru prezentarea cu obiectivitate a misiunilor şi activităţilor inspectoratului, precum şi factorilor de decizie de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

În luările de cuvânt, prefectul Lucian Furdui, vicepreşedintele CJ Tulcea, Petre Badea şi primarul Constantin Hogea au adresat cuvinte de laudă pentru activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea, aprecieri fiind şi din partea reprezentantului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colonelul Mihai-Mirel Guţă.