Nu este pentru prima dată de la alegerile din 2016 încoace când o comună rămâne şi fără primar şi fără viceprimar. A fost prima dată comuna Beidaud, unde primarul a demisionat din funcţie în primul an de mandat şi apoi şi viceprimarul ales şi-a pierdut funcţia. La Maliuc, de aproape o lună de zile, primăria nu are nici primar şi nici viceprimar!

Aurelian Sevastian, fostul primar ale al comunei şi-a pierdut mandatul, la fel cum luna trecută i-a încetat mandatul şi viceprimarului Florentina Maioru, căreia i se delegaseră atribuţiunile de primar. În ambele cazuri a fost vorba despre o stare de incompatibilitate din trecutul mandat.

Luna trecută, în data de 18 mai 2018, în şedinţa de Consiliu local, pe ordinea de zi a fost şi un proiect de hotărâre pentru alegerea unui nou viceprimar, cunoscut fiind faptul că viceprimarului ales, Florentina Maioru, urma să-i înceteze de drept mandatul şi să-şi piardă calitatea de consilier local.

Toate bune şi frumoase numai că din cele opt voturi valabil exprimate, unul a fost „dubios” în sensul că s-au făcut însemnări în dreptul ambilor candidaţi, Gheorghe Manole şi respectiv Alexandru Zarif. Comisia de validare a considerat că votul cu semne în dreptul celor doi consilieri aspiranţi la fotoliul de viceprimar şi, pe cale de consecinţă, de primar cu delegaţie a fost în favoarea lui Gheorghe Manole, aşa că au întocmit un proces verbal prin care l-au declarat pe acesta câştigător cu 5 voturi, proces verbal în urma căruia a fost redactată şi o hotărâre şi anume Hotărârea de Consiliu Local nr. 20 din 18.05.2018.

Fără aviz de legalitate şi contestată, Hotărârea de Consiliu Local nr. 20 din 18.05.2018 a fost apreciată ca nelegală de către Instituţia Prefectului care printr-o adresă scrisă a înştiinţat Consiliul local Maliuc despre faptul că:

„Analizând procesul verbal al Comisiei de validare în care s-a menţionat ca dl. Manole Gheorghe a obţinut 5 voturi „pentru”, precum şi buletinele de vot, rezultă în mod clar că, în conformitate cu art. 46, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Maliuc, adoptat prin HCL nr. 18/17.08.2016, buletinul de vot în care au fost votaţi ambii candidaţi este nul. Prin urmare, dl. Manole a obţinut 4 voturi „pentru”, iar dl. Zarif Alexandru a obţinut 3 voturi „pentru”.

Totodată, conform art. 26, alin. 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Maliuc se prevede că: „viceprimarul este ales cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie…”, iar în cazul Consiliului Local Maliuc care are în funcţie 9 consilieri locali, majoritatea acestora este 5. Având în vedere că dl. Manole Gheorghe a obţinut 4 voturi, şi nu 5, cum în mod greşit aţi apreciat, vă solicităm să revocaţi HCL nr. 20/18.05.2018”.

Azi va fi şedinţă de Consiliu local, începând cu ora 12.00. Unul din punctele de pe ordinea de zi este constatarea încetării mandatului viceprimarului şi consilierului Florentina Maioru şi validarea supleantului propus pentru a completa Consiliul local şi anume Gheorghe Marian Staicu. După ce se va completa consiliul local cu încă un membru, se va trece la alegerea viceprimarului, probabil tot între cei doi candidaţi Gheorghe Manole şi respectiv Alexandru Zarif, deşi în privinţa primului ar putea apărea unele surprize. Dar să nu anticipăm …