Pe ordinea de zi a şedinţei din 25 mai a Consiliului Local Tulcea se afla proiectul privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea” şi a indicatorilor tehnico – economici, însă iniţiatorul, primarul municipiului, a retras la momentul respectiv proiectul.

„Întrucât obiectivul de investiţii, «Modernizarea seriului Primăriei Municipiului Tulcea» se încadrează în prevederile «Programului Operaţional Regional» din domeniul specific «Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor», am purtat mai multe discuţii cu arhitecţii. În urma acestor discuţii am luat decizia de a amâna acest proiect pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tulcea din luna iunie. Am considerat că este cea mai bună decizie”, spun reprezentanţii municipalităţii.

Cererea de finanţare ar urma să fie depusă de u.a.t. Primăria Tulcea în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din sursen regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea B – Clădiri publice în cadrul POR 2014 – 2020, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării.

„În cadrul pregătirii documentaţiilor aferente cererii de finanţare, u.a.t. Municipiul Tulcea a achiziţionat, prin contractul nr. 1970/23 ianuarie 2018, serviciile privind elaborarea primăriei, situată pe str. Păcii, nr. 20. Clădirea are o vechime de aproximativ 54 de ani. Realizată cu materialele, tehnologiile şi concepţiile arhitecturale din perioada ei de edificare, aceasta a acumulat în timp un avansat grad de uzură fizică şi morală. Funcţionarea actuală se face în condiţii de confort limitat şi cu consumuri energetice limitate”, prezintă oficialii municipiului starea actuală a imobilului.

Se vor realiza astfel lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/ sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, precum şi lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri.

Pe lângă aceste lucrări se propun şi măsuri conexe: lucrări de consolidare la structura existentă, lucrări de reparare a trotuarelor de protecţie, lucrări privind crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, lucrări de demontare a instalaţiilor de pe faţadelor clădirii, lucrări de construire a acoperişului tip terasă, insclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, lucrări de recompartimentare interioară, lucrări privind reabilitarea/modernizarea instalaţiei electrice şi lucrări de înlocuire a instalaţiei de distribuţie a apei reci şi a colectoarelor de apă menajeră.

Perioada de execuţie a proiectului este de 18 luni, iar valoarea totală a proiectului este de 12.552.147,197 de lei (cu T.V.A. inclus), din care C + M înseamnă 8.148.396,408 lei (tot cu T.V.A. inclus). Cota de finanţare din partea municipiului este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile alocate proiectului, diferenţa de 98% fiind suportată din F.E.D.E.R. şi bugetul de stat.