Ieri, a avut loc conferința de încheiere a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”.

Managerul de proiect, Mariana Olariu, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții, Fonduri Europene și Managementul Proiectelor a Consiliului Județean a realizat un scurt istoric al proiectului, urmat de prezentarea unui film ilustrativ în acest sens.

Astfel, obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene în judeţul Tulcea, prin îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ. Sistemul integrat de management al deşeurilor urmărește îmbunătăţirea calității mediului şi a condiţiilor de viaţă a locuitorilor judeţului Tulcea.

Prin proiect, a cărui valoare totală s-a ridicat la peste 90 de milioane lei, au fost realizate investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor solide, un depozit ecologic şi o staţie de tratare mecanobiologică a deşeurilor la Mihai Bravu, containere pentru colectarea deşeurilor în mediul urban şi mediul rural, containere pentru facilităţi de transfer deşeuri şi 10 dane acostare, incluzând închiderea depozitelor urbane neconforme de deşeuri din localităţile Isaccea, Măcin, Sulina. Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt gospodăriile din judeţ, instituţiile administrative şi sociale, precum şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în județul Tulcea, în funcţie de tipul de deşeu pe care îl produc.

Președintele Consiliului Județean, Dumitru Mergeani, a declarat cu acest prilej: „Este un motiv de mândrie pentru noi, cei din CJ Tulcea, că am reuşit să atragem sume importante pentru protecţia mediului înconjurător. Vreau să vă felicit, pe această cale, pe dumneavoastră, colegii din Consiliul Judeţean Tulcea, pentru că,  iată, ați reuşit să transformați un proiect greu, gândit de câţiva ani, în realitate.

De asemenea, vreau să punctez faptul că implementarea acestui proiect a fost o prioritate pentru întreg județul însă, mai mult decât atât, a fost o obligaţie de mediu. Finanţarea în discuţie a fost mai mult decât binevenită, întrucât dacă nu am fi accesat fonduri europene, am fi ajuns în situaţia de a plăti din bugetul Consiliului Judeţean toate investiţiile concretizate despre care discutăm la momentul actual. Dincolo de asta, acest sistem integrat va îmbunătăţi calitatea mediului şi condiţiile de viaţă ale locuitorilor judeţului, ceea ce este cel mai important pentru noi.”

De menționat este faptul că, în cadrul proiectului, au fost mobilizați elevii din 43 de unități de învățământ tulcene care, sub aceste auspicii, au desfășurat numeroase activități de reciclare a deșeurilor și protejare a mediului înconjurător.

„Cu acest prilej, doresc să le mulțumesc și celor 43 de școli şi licee care au răspuns inițiativei Consiliului Județean Tulcea şi au organizat evenimente având ca tematică reciclarea deșeurilor și protejarea naturii. Obiectivul acestor acțiuni l-a reprezentat conștientizarea tinerei generații cu privire la importanța reciclării corecte a deșeurilor, precum și implicarea lor în protejarea mediului înconjurător.

Este important ca generația tânără să învețe să protejeze natura și să își asume regulile noi de conduită în ceea ce privește gestionarea deșeurilor pe care le generează. Un rol important în educația copiilor îl au școlile, de aceea vă rugăm să aveți în vedere și pe viitor organizarea unor evenimente cu tematici referitoare la protejarea mediului înconjurător, precum și colectarea selectivă a deșeurilor”, a mai declarat, în acest sens, vicepreședintele Dumitru Mergeani.